ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ — один з основних розділів фармацевтичної хімії, який має специфічні особливості: аналізу підлягають речовини різної хімічної природи: неорганічні, елементорганічні, радіоактивні, органічні сполуки від простих аліфатичних до складних природних БАР у різних діапазонах концентрацій. Об’єктами Ф.а. є індивідуальні лікарські речовини та ЛП.

Характерна особливість Ф.а. — систематичне вдосконалення, зумовлене постійним підвищенням вимог до якості об’єктів, котрі аналізуються. Це потребує широкого використання не лише хімічних, а й більш чутливих фізико-хімічних методів дослідження. Для Ф.а. характерні вибірковість, специфічність, чутливість, точність. Вибірковість методу важлива при проведенні аналізу багатокомпонентних ЛП, оскільки дає можливість визначати кожен з компонентів за наявності інших, а також продуктів розкладання складових та домішок. При випробуванні на чистоту АФІ та препаратів хімічним методом використовують специфічні та чутливі реакції, які дозволяють встановлювати граничний вміст домішок. Методики та випробування, які використовують у Ф.а., мають бути валідовані згідно з вимогами ДФУ. Ф.а. об’єднує фармакопейний аналіз, постадійний контроль виробництва ЛП, аналіз ЛП аптечного виготовлення, експрес-аналіз. Складовою частиною Ф.а. є фармакопейний аналіз.

Беликов В.Г. Фармацевтическая химия: В 2 ч. — Ч. 1. Общая фармацевтическая химия. — М., 1993.


Інші статті автора