ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ (ПАЦІЄНТІВ) АПТЕК

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ (ПАЦІЄНТІВ) АПТЕК — це реалізація маркетингово-логістичних рішень на рівні аптеки, тобто управлінська діяльність, спрямована на максимальне задоволення потреб пацієнтів у ЛП і виробах медичного призначення та досягнення цілей аптеки через вивчення й створення попиту і прискорення потокових процесів при зменшенні сукупних витрат аптеки.

В концепції фармацевтичного обслуговування пацієнтів виділяють 3 аспекти: філософський (ідеологічний), аналітичний та активний (рисунок).

Farm_obslugov_v_aptekah.ai

Рисунок. Модель фармацевтичного обслуговування пацієнтів

У філософському аспекті фармацевтичне обслуговування пропонує систему мислення та ідеологічну основу підприємницької діяльності фахівців аптеки (фармацевтичну опіку), у центрі якої потреби пацієнта, задоволення котрих є соціальним зобов’язанням аптеки. Як аналітичний процес фармацевтичного обслуговування він зводиться до розуміння очікування пацієнтів, пошуку переваг у медикаментозному забезпеченні порівняно з аптеками-конкурентами, опрацювання якісних параметрів (стандартів) обслуговування. Як активний процес концепція фармацевтичного обслуговування вирішує низку питань щодо задоволення потреб пацієнтів на підставі логістичного підходу в умовах середовища конкретної аптеки.

Виходячи з даних моделі, виділяють 4 складові забезпечення якості Ф.о.в.а.: 1. Якість логістичного обслуговування, тобто процесу створення блага для споживачів шляхом реалізації комплексу логістики: необхідні ліки в необхідній кількості (дозах) необхідної якості з необхідними витратами в необхідному місці в необхідний час необхідному пацієнту. 2. Якість середовища аптеки (набір приміщень, об’ємно-просторове вирішення залу обслуговування та його просторовий зв’язок з іншими приміщеннями аптеки, обладнання та оснащення, аптечний мерчандайзинг, санітарно-гігієнічні умови). 3. Якість ЛП та виробів медичного призначення (наявність документів, які підтверджують їх якість, дотримання принципів зберігання, контроль за термінами придатності, відсутність фальсифікованих і субстандартних ліків) (див. Неякісні ліки). 4. Якість фармацевтичної опіки (необхідна кваліфікація робітників аптечник, дотримання правил відпуску ліків конкретному пацієнту, інформаційне та організаційно-методичне забезпечення) (див. також Пацієнт).

Громовик Б.П., Мокрянин С.М. Логістичні особливості фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптек / Проблемы підготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: V Международной научно-практической конференции: Сб. докл. — К., 2007; Громовик Б.П., Мокрянин С.М. Проблемні питання логістичного обслуговування споживачів лікарських засобів // Фармац. журн. — 2007. — № 5.


Інші статті автора