ГІДРОКСИПРОПІЛМЕТИЛЦЕЛЮЛОЗИ АЦЕТАТУ СУКЦИНАТ

ГІДРОКСИПРОПІЛМЕТИЛЦЕЛЮЛОЗИ АЦЕТАТУ СУКЦИНАТ, Hypromellose acetate succinate (USPNF), Cellulose, 2-hydroxypropylmethyl ether, acetate hydrogen butanedioate (СAS № 71138-97-1); син.: Aqoat, Aqoat AS-HF/HG, Aqoat AS-LF/LG, Aqoat AS-MF/MG, cellulose, 2-hvdroxypropyl methyl ether, acetate succinate, HPMCAS. Г.а.с. є сумішшю оцтової кислоти й етеру моносукцинової кислоти гідроксипропілметилцелюлози; доступний у декількох сортах, які відрізняються за ступенем заміни, головним чином, ацетилової та сукциноїлової груп, і за розміром часток. Це білий чи майже білий порошок або гранули зі слабким, подібним до оцтової кислоти запахом і смаком, що ледь виявляється. Г.а.с. доступний у декількох сортах залежно від значення pН, при якому розпадається полімер (низький, L; середній, М.; високий, H), і від розмірів його часток (порошок із доброю когезією, F; сипкі гранули, G). Якщо Г.а.с. висушений при 105 °C протягом години, він містить 12,0–28,0% метоксигруп; 4,0–23,0% гідроксипропоксигруп; 2,0–16,0% етилових груп і 4,0–28,0% сукциноїлових груп. Мол. м. — приблизно 55 000–93 000 Да, яка визначена за допомогою гельхроматографії з використанням поліетиленгліколю як стандарту.

GypromelloseAcetateSuccinate.eps

OR-одна з наступних функціональних груп: гідроксил, метоксил, 2-гідроксипропоксил, ацетил або сукциноїл.

Г.а.с. одержують етерифікацією гідроксипропілцелюлози з оцтовим ангідридом і сукциновим ангідридом за наявності карбоксильної кислоти, такої як оцтова кислота, з використанням як каталізатора лужного карбоксилату, такого як ацетат натрію. Одержання продукту прискорюється при додаванні великого обсягу води у середовище реакції. Очищення досягається повним промиванням водою. Одержують також гранульований сорт Г.а.с., який може бути отриманий у формі порошку, якщо це буде потрібно.

Має такі властивості: щільність (bulk) 0,2–0,3 г/cм3 для Aqoat M; 0,2–0,5 г/cм3 для Aqoat MG; щільність (відносна) 0,3–0,5 г/см3 для Aqoat MF; 0,3–0,6 г/cм3 for Aqoat MG; щільність (справжня) 1,27–1,29 г/cм3; вологовміст –2–3% при кімнатній температурі й вологості 40%; динамічна в’язкість (рисунок); температура переходу в скло — 113±2 °C (калориметрія; висушений зразок); гранулометричний склад: 10% <1 мкм; 50% <5 мкм; 90% <10 мкм для Aqoat MF; 10% <200 мкм, 50% <800 мкм, 90% <1000 мкм для Aqoat MG; практично нерозчинний в етиловому спирті (95%), гексані, воді та ксилолі. При додаванні ацетону або суміші етилового спирту (95%) і дихлорметану (1:1) утворюється прозора чи каламутна в’язка рідина. Г.а.с. розчиняється у буферах при pН >4,5 з певною швидкістю розчинення для різних сортів, що збільшується із заміною груп ацетилу на сукциноїл. Точне значення pН, при якому розчиняється полімер, залежить від типу буфера й іонної сили, хоча для різних сортів це значення не залежить від буфера, який використовується.

GypromelloseAcetateSuccinate2.ai

Рисунок. В’язкість різних сортів Aqoat (Shin-Etsu)

Г.а.с. зазвичай використовується в пероральних фармацевтичних препаратах як плівкове покриття, а саме як кишково-розчинний плівкоутворювач для таблеток або гранул. Він не розчиняється в рідині шлунка, але добре набухає і швидко розпадається в кишечнику. Для одержання водорозчинного плівкового покриття диспергують порошок Г.а.с. і триетилцитрат (як пластифікатор) у воді. Органічні розчинники можуть також використовуватися як транспортні засоби для того, щоб застосовувати полімер як плівкоутворювач. Г.а.с. може використовуватися один або в комбінації з іншими розчинними або нерозчинними речовинами при одержанні гранул із пролонгованими властивостями. Швидкість вивільнення АФІ залежить від значення pН. Дисперсію погано розчинних наркотиків з Г.а.с. одержують, використовуючи механічне подрібнювання, розчинне випаровування та екструзію плавлення.

Г.а.с. необхідно зберігати в герметично закритій тарі, у прохолодному, сухому місці. За таких умов зберігання Г.а.с. сталий. Термін зберігання — 4 роки. Г.а.с. є гігроскопічною речовиною: розпадається на оцтову й сукцинову кислоти.

Combinative improving effect of increased solubility and the use of absorption enhancers on the rectal absorption of uracil in beagle dogs / Y. Takeichi, K. Baba, Y. Kinouchi et al. // Chem. Pharm. Bull. — 1990. — № 38; Hilton A.K., Deasy P.B. Use of hydroxypropyl methylcellulose acetate succinate in an enteric polymer matrix to design controlled-release tablets of amoxycillin trihydrate // J. Pharm. Sci. 1993. — № 82; Streubel A., Siepmann J., Peppas N.A., Bodmeier R. Bimodal drug release achieved with multi-layer tablets: transport mechanisms and device design // J. Control. Release. — 2000. — № 69;
Tanno F., Nishiyama Y., Kokubo H., Obora S. Evaluation of hypromellose acetate succinate (HPMCAS) as a carrier in solid dispersions // Drug. Dev. Ind. Pharm.
2004. — № 30.