ГІДРОКСИКАРБАМІД

Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamidum), N-гідроксисечовина.

СН4N2O2                                     Мол. м. 76,1

Gydroxycarbamidum.eps

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий кристалічний порошок, гігроскопічний, розчинний у воді, практично нерозчинний у спирті. Проявляє поліморфізм. Зберігають у добре закупореній тарі, яка запобігає дії світла.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; методом ТШХ. Кількісно визначають методом рідинної хроматографії.

Фармакологічна група. L01X X05 — протипухлинні препарати (антиметаболіти).

Фармакологічні ефекти. Алкілуючий фазовоспецифічний цитостатичний препарат, пригнічує активність рибонуклеїнової редуктази, внаслідок чого гальмується синтез ДНК. Не впливає на синтез РНК та білків, знижує концентрацію трифосфатів у клітинах, викликає затримку клітин в інтерфазі. Має протизапальну дію.

Застосування. Гострий і хронічний мієлолейкоз, меланома, рак яєчника, рак шийки матки, хоріонкарцинома матки, пухлини голови (за винятком губ) і шиї, пухлина мозку, еритремія, гострий лімфобластний лейкоз у дітей, лімфогранулематоз (див. Пухлини).

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005;  Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed., A, 2001.


Інші статті автора