ФАРМАЦЕВТИЧНЕ І МЕДИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ І МЕДИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО — дисципліна, яка вивчає споживчі властивості фармацевтичних і медичних товарів, їх асортимент, класифікацію й кодування, стандартизацію, товарознавчі операції, пов’язані з факторами, що впливають на якість, організацію зберігання, умови транспортування товарів. Товари як продукти праці для задоволення потреб споживача і методи їх теоретичного та практичного пізнання є об’єктом товарознавства; споживча вартість (цінність) товарів, закономірності її прояву і збереження, системний підхід до її пізнання й вивчення закономірностей її прояву також є методом товарознавства.

До медичних товарів належать матеріали і вироби медичної техніки (інструменти, прилади, апарати і обладнання), які реалізуються через торгову мережу «Медтехніка»; до фармацевтичної — речовини, ЛП, закупорювальні засоби, пакувальні матеріали, споживча і транспортна тара, перев’язувальні матеріали, гумові вироби і предмети догляду за хворими, медичні гази, хімічні реактиви, мінеральні й лікувальні питні води та ін. Головною метою Ф. і м.т. є встановлення відповідності показників споживчих властивостей і асортименту продукції, яка випускається, запитам споживачів для найбільш повного задоволення їх потреб щодо профілактики, діагностики та лікування найрізноманітніших захворювань. Важливу роль у Ф. і м.т. відіграє якість товарів, її контроль та оцінка і фактори, що впливають на її збереження. На стадії обігу та реалізації необхідно зберегти якість товарів і запобігти погіршенню їх властивостей на шляху від виробника до споживача. До факторів, які впливають на збереження якості, належать: пакування, умови зберігання та перевезення, маркування товарів. До основних завдань Ф. і м.т. як наукової дисципліни належать подальше розроблення його загальнотеоретичних основ і питань, які стосуються споживчої вартості та нерозривно пов’язані з розвитком, а також вдосконаленням науки і техніки, підвищенням культури виробництва тощо. Перша кафедра (рослинних і тваринних фармацевтичних матеріалів) була заснована в 1549 р. у Падуанському університеті (Італія). Основоположником Ф. і м.т. в Росії вважається професор М.Я. Кітаррі (1825–1880). Істотний внесок у розвиток Ф. і м.т. зробили М.А. Архангельський, М.В. Чернов, Б.Ф. Сергєєв, М.Є. Сергєєв та ін. Медичне товарознавство як самостійну дисципліну почали викладати у фармацевтичних інститутах з 1943 р. У 1985 р. відповідно до наказу МОЗ СРСР курс було доповнено вивченням фармацевтичних товарів з назвою дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство».

БМЭ / Под ред. Б.В. Петровского. — М., 1979. — Т. 23; БСЭ. — М., 1980. — Т. 42; ДСТУ 3993–2000. Товарознавство. Терміни та визначення. Кабатов Ю.Ф., Крендаль Н.Е. Медицинское товароведение. — М., 1984; Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства. — К., 2003.


Інші статті автора