ГЕМОТЕСТ-М

ГЕМОТЕСТ-М (син. Делатест) — діагностичний засіб (тест-система) високочутливого та експресного хімічного виявлення залишків крові за гемоглобіном. Розроблений у 1992 р. в Україні. ГЕМОТЕСТ-М — двокомпонентний набір реактивів: лужний розчин хемілюмінесцентного індикатора люмінолу (див. Хемілюмінесцентні індикатори) та гідроперит, які перед застосуванням змішують. Одержаним робочим розчином обробляють досліджувану поверхню, спостерігаючи за зміною забарвлення. Виникнення тривалого блакитного світіння розчину (див. Хемілюмінесценція) свідчить про наявність крові: у присутності гемоглобіну відбувається каталітичне хемілюмінесцентне окиснення люмінолу гідроген пероксидом. ГЕМОТЕСТ-М позитивно реагує на наявність крові вже при вмісті 3–5 еритроцитів у 1 мкл. Таке саму чутливість тест-сиcтема має і до метгемоглобіну. ГЕМОТЕСТ-М помітно не реагує на слідові кількості солей важких металів, синтетичних мийних засобів, дезінфекційних засобів або гідроген пероксиду, які можуть бути присутні на поверхні тестованих предметів, напр. на медичних інструментах після їх передстерилізаційного очищення. На сьогодні ГЕМОТЕСТ-М широко застосовують для контролю якості передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення та виявлення прихованої крові (яка візуально не спостерегається) на об’єктах судово-медичної експертизи. Із 2002 р. під назвою Делатест серійно продукується в Україні. Застосування тесту ГЕМОТЕСТ-М у медичній практиці є ефективним засобом запобігання зараження та поширення інфекційних захворювань, у т.ч. інфекцій гепатиту В та ВІЛ/СНІДу.

Літ.: Индикаторы / Под ред. Э. Бишопа. — М., 1976; Основные нормативные документы по вопросам дезинфекции и стерилизации в лечебно-профилактических учреждениях.– Х., 1998; Методичні вказівки щодо застосування ДЕЛАТЕСТУ з метою контролю якості перед стерилізаційного очищення виробів медичного призначення. — К., 2002.


Інші статті автора