ГЕКСЕТИДИН

ГЕКСЕТИДИН, Hexetidine (PhEur, BP); хімічна назва 1,3-bis(2-Ethylhexyl)-5-methylhexahydro-5-pyrimidinamine (CAS № 141-94-6); син.: 5-Amino-1,3-bis(2-ethylhexyl)hexahydro-5-methylpyrimidine; 5-amino-1,3-di(b-ethylhexyl)hexahydro-5-methylpyrimidine; 1,3-bis(2-ethylhexyl)-5-methylhexahydropyrimidin-5-ylamine; 1,3-bis(b-ethylhexyl)-5-methyl-5-aminohexahydropyrimidine; Glypesin; hexetidinum; Hexigel; Hexocil; Hexoral; Hextril; Oraldene; Sterisil; Steri/Sol — безбарвна або з жовтуватим відтінком масляниста рідина з характерним запахом аміну.

C21H45N3                                                                     Мол. м. 339,61

geksetidin.ai

Одержують гідрогенізацією 1,3-біс(2-етилгексил)-5-метил-4-нітрогексагідропіримініну під тиском, при температурі 100 ˚С та за наявності каталізатора нікелю. Властивості: Ткип= 172–176 ˚С; =1,463–1,467; pKa=8,3; густина =0,864–0,870 (при 20 ˚С); розчиняється в ацетоні, бензені, хлороформі, дихлорметані, етанолі 95%, n-гексані, метанолі, мінеральних кислотах, петролейному етері та пропіленгліколі; дуже незначно розчиняється у воді; несумісний із сильними окисниками; з мінеральними та органічними кислотами утворює солі; під впливом сильних кислот відкривається гексагідропіримідинове кільце молекули та вивільняється формальдегід.

Використовують Г. як антимікробний консервант та антисептик у складі ЛП для зовнішнього застосування та косметичних засобів. Із терапевтичною метою застосовують у формі розчинів для полоскання в концентрації 0,1% при місцевих інфекціях, гінгівіті та виразках ротової порожнини. Проявляє антимікробну активність відносно грампозитивних та грамнегативних бактерій, а також грибів (Candida albicans) (таблиця).

Таблиця. Антимікробна активність гексетидину

Мікроорганізм МІК, мг/мл
Aspergillus niger <25
Bacillus subtilis <25
Candida albicans 250–500
Escherichia coli >500
Pseudomonas aeruginosa >500
Staphylococcus aureus >25
Staphylococcus epidermitis >6

При використанні в концентрації 0,1% Г. — неподразлива та нетоксична речовина. Розчини Г. концентрацій 5–10% викликають сильне подразнення та сенсибілізацію. При роботі з речовиною слід дотримуватися загальних правил безпеки. Зберігають у щільно закритих контейнерах (виготовлених з інертних матеріалів) у сухому прохолодному місці.

Bokor M. The effect of hexetidine spray on dental plaque following periodontal surgery // J. Clin. Periodontol. — 1996. — № 23; Sharma N.C. Antiplaque and antigingivitis effectiveness of a hexetidine mouthwash // J. Clin. Periodontol. — 2003. — № 30.


Інші статті автора