ГАМЕТОГЕНЕЗ

ГАМЕТОГЕНЕЗ (лат. gametogenesis < грец. gametes — чоловік, gamete — дружина + genesis — походження) — формування зрілих статевих клітин (гамет) із генеративних клітин. Розвиток гамет у багатоклітинних тварин відбувається у статевих залозах — гонадах (грец. gone — сім’я). Розрізняють два типи статевих клітин: чоловічі (сперматозоїди) і жіночі (яйцеклітини). Сперматозоїди розвиваються в сім’яниках, яйцеклітини — у яєчниках. Гамети вищих тварин є високоспеціалізованими клітинами. У процесі еволюції вони набули морфофункціональних особливостей для виконання спеціальних функцій. Їхня основна функція — поєднання батьківських геномів і утворення зиготи (грец. zigota — з’єднана до пари). Ядра чоловічих і жіночих гамет містять рівноцінну спадкову інформацію. Утворенню гамет передує мейоз. Таким чином, у будь-яких організмів гамети обов’язково гаплоїдні, а зигота диплоїдна, з неї формується диплоїдний зародок, половина хромосом якого від материнського організму, інші — від батьківського.

Оогенез — процес розвитку жіночих статевих клітин і оогенної тканини. Оогенез проходить у яєчниках у три періоди: 1) розмноження (клітини диплоїдної оогенної тканини діляться шляхом мітозу, утворюючи диплоїдні ооцити); 2) ріст ооцитів, проходження ними клітинного циклу, під час якого відбувається синтез ДНК, подвоєння і побудова другої хроматиди хромосом; 3) дозрівання ооцитів (їх поділ шляхом мейозу). У результаті оогнезу з ооцита утворюється одна гаплоїдна яйцеклітина з однохроматидними хромосомами і три редукційних (чи полярних) тільця. Далі яйцеклітина бере участь у статевому процесі, а редукційні тільця відмирають.

Gametoginez_1.eps

Оогенез

Сперматогенез (лат. spermato — сім’я + genesis — походження) — процес розвитку статевих клітин — сперматозоїдів — зі сперматогенної тканини. Сперматогенез проходить у три стадії: 1) розмноження в сім’яниках клітин диплоїдної сперматогенної тканини, що поділяються шляхом мітозу та утворюють диплоїдні сперматоцити; 2) ріст сперматоцитів, проходження ними клітинного циклу, у ході якого здійснюються синтез ДНК і добудування другої хроматиди; 3) дозрівання сперматоцитів, що поділяються шляхом мейозу, в результаті чого утворюються гаплоїдні сперматозоїди. З кожного сперматоцита виникає по чотири гаплоїдні однохроматидні сперматозоїди, готові до запліднення. При цьому в кожному сперматозоїді (людини та інших ссавців) хромосомні набори розрізняються за статевими хромосомами: одні несуть Х-хромосому, інші — Y-хромосому, а всі хромосоми несуть різні комбінації генів, набуті в результаті обміну ділянками у I профазі мейозу.

Gametoginez_2.eps

Сперматогенез

Фізіологія з основами анатомії людини / За ред. проф. Л.М. Малоштан. — Х., 2003; Цитогенетические основы жизнедеятельности / Под ред. Г.Ф. Жегунова. — Х., 2002.


Інші статті автора