ГАЗІВ ОСУШЕННЯ

ГАЗІВ ОСУШЕННЯ — процес видалення водяної пари з газів. Г.о. здійснюється фізико-хімічними (абсорбційними та адсорбційними) і фізичними способами. Абсорбційні методи базуються на здатності деяких рідин, водні розчини яких мають низький тиск водяної пари, поглинати вологу з газів. При виборі абсорбента керуються його фізико-хімічними властивостями щодо компонентів осушуваного газу. Як абсорбент використовують розчин CaCl2, ZnCl2 гліцерину, діетиленгліколю та ін. При адсорбції волога з газів поглинається твердими речовинами — адсорбентами: твердим CaCl2, NaOH, KOH, бокситами, алюмогелями та силікагелями. При Г.о. адсорбційні способи мають перевагу над абсорбційними. Адсорбенти легко регенеруються, здатні поглинати від 2 до 10% вологи (від власної маси). Фізичні методи Г.о. передбачають охолодження осушуваного газу у поверхневих холодильниках водою чи хладагентом, охолодженням після стиснення газу та за допомогою раптового розширення стиснутого газу.

Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. — М., 1971.


Інші статті автора