ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗРОБКА

Фармацевтична розробка — комплексне дослідження компонентного складу ЛП (лікарських і допоміжних речовин), вибору лікарської форми, оптимізації технологічного процесу, упаковки, а також обґрунтування показників якості й відпрацювання специфікації ЛП.

Фармацевтична розробка цілеспрямовано визначає найбільш важливі стадії, що контролюються при рутинному виробництві, і формує якість ЛП. Ф.р. гарантує високу ймовірність того, що кожна одиниця всієї серії препарату промислового виробництва матиме якість, яка відповідатиме передбачуваній з тією ефективністю й безпекою, які встановлені при клінічних дослідженнях. На етапі Ф.р. закладаються основи безпечності та ефективності ЛП. Ідеї та положення Ф.р. максимально надійно реалізуються шляхом запровадження у виробництво належних практик (GMP, GLP, GCP, GDP). Ф.р. є обов’язковою складовою технологічного регламенту і реєстраційного досьє на ЛП. Реєстраційне досьє оформлюється як у форматі Директиви 2001/83/ЄС (Частина II. Хімічна, фармацевтична та біологічна документація, розділ II А, п.4), так і у форматі Загального технічного документа (Модуль 3, Якість, розділ 3.2.Р.2).

 

Основними об’єктами досліджень Ф.р. є складові компоненти ЛП, лікарська форма, технологічний процес, пакувальні матеріали і валідація виробничого процесу. До складових компонентів ЛП належать лікарські та допоміжні речовини, кількісні показники якості (специфікації), що встановлюються експериментально. Лікарська речовина (субстанція) при виробництві ЛП розглядається як терапевтичний АФІ, вибір якого здійснюється з урахуванням стабільності, біологічної активності та наявності домішок. Важливим є дослідження сумісності субстанції з допоміжними речовинами в ЛП як на стадії виробництва, так і протягом терміну зберігання. Залежно від складу ЛП між субстанцією і допоміжними речовинами можуть відбуватися взаємодії, за яких можливе отримання сполук-включень, комплексів тощо (див. Взаємодія допоміжних і лікарських речовин). Комплексне вивчення фізико-хімічних характеристик лікарської речовини на етапі Ф.р. може використовуватися при обґрунтуванні вибору методу оцінки ефективності та безпеки ЛП. Ф.р. дає наукове обґрунтування вибору кожної допоміжної речовини, дозволеної до використання у виробництві ліків. Допоміжні речовини утворюють єдину з АФІ систему, властивості якої визначаються і спрямовані на забезпечення необхідної терапевтичної ефективності ЛП. Вибір допоміжних речовин при Ф.р. проводиться з урахуванням відсутності токсичної дії і взаємодії з лікарською речовиною, рівня стабільності й технологічності, відсутності взаємодії з матеріалами первинної упаковки і технологічним обладнанням, впливу на органолептичні властивості ЛП і відповідності за показниками хімічної та мікробіологічної чистоти. Вибір допоміжних речовин, їх кількісні та якісні характеристики мають відповідати передбачуваному застосуванню, технологічному процесу, умовам і терміну зберігання ЛП.

На підставі експериментальних даних Ф.р. визначає склад ЛП, вид лікарської форми, що забезпечує оптимальний терапевтичний ефект ліків при мінімумі побічної дії, фармакологічну раціональність, а також зручність при їх зберіганні та використанні. В процесі Ф.р. вивчаються мікробіологічні характеристики, категорії мікробіологічної чистоти лікарських, допоміжних речовин, обґрунтовуються посерійні або періодичні випробування мікробіологічної чистоти ЛП. Показник якості «Мікробіологічна чистота» вводиться до специфікації на ЛП. Ф.р. досліджує критичні параметри і критерії прийнятності технологічного процесу виробництва. На початкових стадіях Ф.р. проводиться аналіз експериментальних даних, отриманих на лабораторних серіях препарату. На етапі відпрацювання технологічного процесу використовуються дослідно-промислові серії препарату, обсяг яких може становити щонайменше 10% від обсягу промислової серії. Результати досліджень наводяться в реєстраційному досьє на ЛП.

Фармацевтична розробка визначає вид і придатність первинної упаковки для зберігання, транспортування та використання ЛП. Комплексні дослідження щодо підтвердження цілісності первинної упаковки, сорбції субстанцій, вивільнення та взаємодії компонентів упаковки з лікарськими і допоміжними речовинами, зручності конструкції та експлуатаційні властивості забезпечують безпечне застосування ЛП. Валідація процесу виробництва є складовою частиною Ф.р. і призначена для доведення аналітичними методами, що запропонований технологічний процес є прийнятним і дозволяє постійно виробляти ліки гарантованої якості, ефективності й безпечності.

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 124/96-ВР (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 14.02.1997 р. № 70/97-ВР, від 30.06.1999 р. № 783-XIV, від 19.01.2006 р. № 3370-IV, від 16.11.2006 р. № 362-V, від 17.05.2007 р. № 1034-V, від 20.05.2009 р. № 1364-VI, від 11.05.2010 р. № 2165-VI); Надлежащая производственная практика лекарственнных средств. Активные ингредиенты. Готовые лекарственные средства. Руководство по качеству. Рекомендации РIС/S / Под ред. Н.А. Ляпунова, В.А. Загория, В.П. Георгиевского, Е.П. Безуглой. — К., 2001; Фармацевтическая разработка — основа качества генерического препарата // «Еженедельник АПТЕКА». — 2006. — № 35 (556).


Інші статті автора