ОРЕНДА

ОРЕНДА (лат. arenda — найманий маєток) — строкове платне користування майном, що належить одній особі (орендодавцеві), іншою особою (орендарем), що базується на договорі. Відносини О. — це ті відносини, які виникають між власником майна та юридичною чи фізичною особою, що користується цим майном для власних потреб. Перше (документальне) згадування про угоду О. відносять до 1066 р. У сучасній економічній теорії та практиці термін О., насамперед, використовується для позначення саме відносин, а не виду економічної діяльності. Можна назвати два види економічної діяльності, в яких використовують відносини О., а саме: 1) неприбуткова діяльність із передавання майна однією особою для користування іншій особі з отриманням відшкодування за її використання; 2) прибуткова діяльність що ґрунтується на передачі майна однією особою для користування іншій особі з метою отримання прибутку при здійсненні підприємницької діяльності. Види економічної діяльності, в яких використовують відносини О., розподіляються на: лізинг — вид підприємницької діяльності (див. Лізинг); прокат — вид підприємницької діяльності, яка спрямована на надання в користування особі (переважно фізичній) на короткий термін часу під заставу чи без неї предметів споживання з метою отримання плати за їх використання. О. як вид діяльності впливає на діяльність ФП через вартість права використовування основними засобами, які є державною чи комунальною власністю. Так, приміщення, в яких розміщуються центральні районні аптеки, є комунальною власністю. Виробничі приміщення, споруди чи цілісні майнові комплекси, які використовують підприємства, що виробляють фармацевтичну продукцію, належали, а деякі й досі належать, державі. І головне — це О. земельних ділянок, на яких розміщуються підприємства. Фармацевтична промисловість, як і будь-яка інша галузь виробництва, здійснює свою діяльність в умовах ринку, тому в її діяльності з розвитком НТП найбільшого поширення набуватиме такий вид діяльності, що використовує відносини О., як лізинг.

Закон України від 10.04.1992 р. № 2269-ХП «Про оренду державного та комунального майна» // Вісн. ВР. — 1992. — № 30; Ильяш Л. Плата за аренду // ГлавБух. — 2001. — № 7; Карпова В., Серикова Т. Учет недвижимой аренды у госарендодателя и арендатора // Бухгалтер. — 2001. — № 13; Разгонова Л., Рубитель О. Аренда земельного пая и подоходный налог // Ориентир. — 2001. — № 37.


Інші статті автора