ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА — координація та оптимізація у часі й просторі всіх матеріальних і трудових елементів виробництва з метою досягнення у визначені строки найбільшого виробничого результату із найменшими витратами. Функцією О.ф.в. є визначення конкретних значень параметрів технологічного процесу на основі аналізу можливих варіантів і вибір найбільш ефективного варіанта відповідно до мети та умов виробництва. О.ф.в. передбачає вирішення специфічних завдань: поглиблення спеціалізації; удосконалення форм організації виробництва; швидка переорієнтація виробництва на інші види продукції; забезпечення безперервності, пропорційності й ритмічності виробничого процесу; удосконалення організації праці та виробництва у часі й просторі; виключення внутрішньозмінних простоїв обладнання (тобто простої, що виникають через недосконалість оперативно-виробничого планування та матеріально-технічного забезпечення внаслідок відсутності потрібного обґрунтування, розрахунків оптимальних обсягів виробництва, запасів субстанцій і матеріалів, незавершеного виробництва, запасів ЛП); зменшення тривалості виробничого циклу; безперебійне постачання субстанцій та матеріалів при зменшенні їх запасів; удосконалення асортименту ЛП; визначення оптимальної спеціалізації підрозділів і робочих місць; визначення оптимальної потужності, необхідності реконструкції й технічного переоснащення виробництва.

 Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация производства. — Минск, 1998; Курочкин А.С. Организация производства. — К., 2001; Макаренко В.М., Махалина О.М. Производственный менеджмент. — М., 1998; Fisher M.L. What is the Right Supply Chain for Your Products? — Harvard, 1997; Heizer J.H., Render B. Production and Operations Management: Strategies and Tactics. — Boston, 1993.


Інші статті автора