ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ — головний вид діяльності підприємства, з метою здійснення якого воно створене. Таким чином, О.д. ФП пов’язана з виробництвом ЛП та виробів медичного призначення. Вона пріоритетна щодо інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності. Відповідно і прибуток від здійснення О.д. в нормальних умовах функціонування підприємства має найбільшу питому вагу в загальному обсязі прибутку ФП. О.д. пов’язана з різними сегментами фармацевтичного ринку, що зумовлено характером ЛП, специфікою використовуваних субстанцій та допоміжних матеріалів, особливостями виробничого обладнання. Отже, умови формування операційного прибутку суттєво залежать від стану кон’юнктури фармацевтичного ринку і певних його сегментів. О.д. ФП складається із кількох послідовних етапів, на характер яких впливають галузеві особливості (схема).

Operac_dijalnist.eps

Схема. Операційна діяльності ФП і структура операційних активів

Капітал, інвестований в О.д., набуває форми операційних активів. Від їх складу, збалансованості, швидкості обігу та інших характеристик значною мірою залежить здатність ФП до генерування операційного прибутку. Тому одним із найважливіших факторів успішного формування операційного прибутку на ФП є ефективне управління їх операційними активами.

Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. — К., 2003; Козловский В.Т., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. — СПб., 1999; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Management An introduction, Prentice. — London, 1998.


Інші статті автора