ОСОБИСТІСТЬ

ОСОБИСТІСТЬ — це конкретна людина, яка є представником певного суспільства, певної соціальної групи, займається конкретним видом діяльності, усвідомлює своє ставлення до навколишнього світу і наділена певними індивідуально-психологічними відмінностями. В О. виділяється, перш за все, її суспільна сутність. Поза суспільством, поза соціальною та професійною групою людина не може стати О., тобто створює людину природа, а формує її суспільство. Сутнісна характеристика О. та її основні особливості визначаються: 1) змістом світогляду людини, її психологічною сутністю. Світогляд людини — це сформована у нього система переконань, наукових поглядів на природу, суспільство, людські стосунки, які стали його внутрішнім надбанням і відклалися у свідомості у вигляді певних життєвих цілей та інтересів, стосунків, позицій. Психологічна сутність світогляду О. проявляється у специфічному впливі її індивідуально- та соціально-психологічних якостей на поведінку, дії та вчинки; 2) ступенем цілісності світогляду і переконань, відсутністю чи наявністю в них протиріч, що відображають протилежні інтереси різних верств суспільства. Цілісність світогляду порушується, якщо О. керується чи знаходиться під впливом протилежних інтересів, носієм яких вона раптом стає через різні соціальні обставини; 3) ступенем усвідомлення людиною свого місця в суспільстві. Часто буває так, що людина занадто довго не може через різні обставини знайти своє місце в суспільстві, що не дозволяє її світогляду остаточно сформуватися і ефективно виявлятися; 4) змістом і характером потреб та інтересів, стійкістю та легкістю їх змінення, їх вузькістю та багатогранністю. Потреби та інтереси людини, що часто змінюються, за умов своєї слабкої оформленості або вузькості дуже обмежують світогляд людини; 5) специфікою співвідношення і проявлення різних особистісних якостей. Особа настільки багатогранна у своїх індивідуально-психологічних проявах, що співвідношення її різноманітних якостей може позначатися і на проявах світогляду, і на поведінці.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К., 1997; Психологический словарь / В.Н. Копорулина, М.Н. Смирнова, Н.О. Гордеева, Л.М. Балабанова. Под общ. ред. Ю.Л. Неймера. — Ростов-на-Дону, 2003; Психология / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. — М., 1990.


Інші статті автора