ОКСПРЕНОЛОЛУ ГІДРОХЛОРИД

ОКСПРЕНОЛОЛУ ГІДРОХЛОРИД (Oxprenololi hydrochloridum), (2RS)-1-[(1- метилетил)аміно]-3-[2-(проп-2-енилокси) фенокси]пропан-2-ол гідрохлорид.

С15H24ClNO3                                         Мол. м. 301,8

Oxprenololi hydrochloridum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий кристалічний порошок, добрерозчинний у воді, легкорозчинний в етанолі; Tпл 107–110 °С; УФ-спектр: λmax=273 нм (111=85) у водному розчині; ІЧ-спектр, см–1: 1258; 750; 1500; 1120; 1092; 1037 (в KBr); ТШХ Rf=0,46 у системі розчинників метанол — концентрований розчин амонію (100:1,5); Rf=0,11 у системі розчинників циклогексан — толуол — діетиламін (75:15:10); Rf=0,11 у системі розчинників хлороформ — метанол (90:10) pH 4,5–6,0. Зберігають у щільно закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; визначають Tпл речовини; проводять реакцію на хлорид-іони. Кількісно визначають алкаліметрично з потенціометричним фіксуванням точки кінця титрування.

Фармакологічна група. С07АА02 — блокатори β-адренорецепторів.

Фармакологічні ефекти. Є неселективним блокатором β-адренорецепторів з частковою внутрішньою симпатоміметичною активністю. Знижує навантаження на серце та потребу міокарда в кисні. Внаслідок внутрішньої симпатоміметичної активності знижує ризик виникнення брадикардії. При ішемічній хворобі серця знижує частоту і тяжкість нападів стенокардії та підвищує толерантність до фізичного навантаження; знижує частоту розвитку повторних інфарктів міокарда та смертність після перенесеного інфаркту. Завдяки симпатолітичній дії окспренолол усуває почуття тривоги та внутрішнього напруження. Знижує підвищений АТ.

Застосування. Артеріальна гіпертензія; стенокардія (для тривалої профілактики нападів); вторинна профілактика інфаркту міокарда та зниження частоти раптової коронарної смерті після інфаркту; порушення серцевого ритму (при суправентрикулярній тахікардії, миготливій аритмії та аритмії, викликаній препаратами наперстянки), шлункова тахікардія; функціональні серцево-судинні захворювання (кардіоневроз, гіперкінетичний синдром тощо).

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора