ОВРУЦЬКИЙ Владислав Матвійович

ОВРУЦЬКИЙ Владислав Матвійович (01.07.1936, м. Таганрог Ростовської обл. — 02.05.2014, Київ) — доктор хімічних наук (1988), завідувач лабораторії фізіологічно активних речовин ДУ «Інститут фармакології та токсикології» НАМН України (1988–2002).

Ovruckiy.tifЗакінчив: Одеське військово-морське медичне училище (1957), Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут (1963).

Працював: інженер зміни, начальник дільниці, технолог цеху, заступник начальника цеху, начальник цеху, старший інженер виробничо-технічного відділу Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова (1961); молодший науковий співробітник (1971), старший науковий співробітник (1975), завідувач лабораторії фізіологічно активних речовин ДУ «Інститут фармакології та токсикології» НАМН України (1988–2002).

Напрями наукової роботи: розроблення теоретичних основ пошуку та синтез нових БАР у класах фосфорильованих хлоретиламінів, гідразидів кислот фосфору, монофосфонатів, похідних ундецилової кислоти, розроблення біокисних металсилікатних сумішей.

Наукові здобутки: автор понад 300 наукових праць, у т.ч. 12 патентів України, 40 авторських свідоцтв, 4 монографій, 3 підручників; упровадив 5 препаратів у практику охорони здоров’я та 4 ЛП — у ветеринарну практику.

Основні праці: Гидразиды кислот фосфора // Успехи химии. — 1986, Вып. 4 (співавт.); Исследования в области фосфорилированных хлорэтиламинов и хлорэтилгидразидов как потенциальных антибластических препаратов (канд. дис.). — К., 1974; Синтез и исследование противоопухолевых соединений — гидразидов и уреидов кислот фосфора (докт. дис.). — К., 1988; Фосфорорганические соединения в химиотерапии злокачественных новообразований // Сб. «Физиологически активные вещества». — 1993, Вып. 25 (співавт.); Синтез гидразидов и УФ-спектры гидразидов и гидразонов кислот фосфора // Журн. общ. химии. — 1977. — № 2 (співавт.); Синтез и противоопухолевая активность диариловых эфиров N,N-ди(2-хлорэтил) гидразидов фосфорных кислот / В кн.: Химиотерапия опухолей в СССР. — М., 1978, Вып. 25 (співавт.); Химические превращения гидразидов кислот фосфора Ι. Взаимодействие гидразидов кислот фосфора с метансульфохлоридом, этиловым эфиром хлоругольной кислоты, карбонильными соединениями // Журн. общ. химии. — 1977. — № 3 (співавт.); Синтез и антибластическая активность гидразидов фосфорилированных хлорэтиламинов, модифицированных нитроксилами радикалов // Хим.-фармац. журн. — 1992. — № 5 (співавт.); Химические превращения гидразидов кислот фосфора ΙΙ. Взаимодействие гидразидов кислот фосфора с моносахаридами // Журн. общ. химии. — 1981. — № 8 (співавт.); Химические превращения гидразидов кислот фосфора ΙΙΙ. Взаимодействие гидразидов кислот фосфора со стероидами и некоторые физико-химические свойства продуктов реакции // Журн. общ. химии. — 1984. — № 2 (співавт.); Синтез и противоопухолевая активность диметилгидразидов ариловых эфиров N,N-ди(2-хлорэтил) амидофосфорных кислот / В кн.: Химиотерапия опухолей в СССР. — М., 1981, Вып. 33 (співавт.).

Архів ДУ «Інститут фармакології та токсикології» АМН України.


Інші статті автора