ОБСЛУГОВУВАННЯ СЕРВІСНЕ

ОБСЛУГОВУВАННЯ СЕРВІСНЕ — певна сукупність послуг, що надаються у процесі безпосередньої поставки ЛП або виробів медичного призначення споживачам, і є завершальним етапом просування матеріального потоку за логістичними ланцюгами. Предметом О.с. є певний комплекс відповідних послуг. Об’єктами О.с. виступають конкретні споживачі матеріальних потоків. Логістичне сервісне обслуговування споживачів може здійснюватися як самим виробником — ФП, так і торгово-посередницькою структурою, а також спеціалізованими транспортно-експедиційними фірмами. Це залежить від виду логістичної системи, рівня вимог споживачів і стратегії постачальника (виробника, торговельного посередника). Параметрами якісного сервісного обслуговування споживача є: час від одержання замовлення постачальником до доставки ЛП або виробів медичного призначення споживачу (замовнику); гарантована надійність доставки ЛП або виробів медичного призначення за будь-яких умов; реальна можливість доставки ЛП або виробів медичного призначення за першою вимогою замовника; наявність необхідних запасів у логістичній системі; стабільність матеріально-технічного забезпечення споживачів; максимальна відповідність виконання замовлень вимогам клієнтів; ступінь доступності виконання замовлень у діючій логістичній системі; зручність розміщення замовлення в будь-який період; найшвидше підтвердження замовлення, прийнятого постачальником до виконання; об’єктивність цін на логістичні послуги; регулярне інформування споживачів про рівень і структуру витрат на логістичне обслуговування; наявність у логістичній системі можливостей надання постійним клієнтам кредитів і знижок у вигляді безкоштовно наданих логістичних послуг; висока ефективність технології вантажопереробки на складах та інших трансформаційних об’єктах логістичної системи.

Рівень О.с. розраховується за формулою:

Obslugovuvannya_servisne_01.ai

де η — рівень О.с.; М — кількісна оцінка теоретично можливого обсягу О.с.; т –кількісна оцінка фактично наданого обсягу О.с.

Рівень О.с. оцінюється порівнянням часу на виконання фактично наданих у процесі поставки логістичних послуг з часом, який необхідно витратити у разі надання всього комплексу можливих послуг у процесі тієї ж поставки:

Obslugovuvannya_servisne_02.ai

де N — кількість логістичних послуг, що потенційно може бути надана; п — фактична кількість наданих послуг логістичного характеру; ti — час на виконання і-логістичної послуги; Obslugovuvannya_servisne_03.ai — загальний час, який фактично витрачається на надання логістичних послуг; Obslugovuvannya_servisne_04.ai — загальний час, що теоретично витрачається на виконання всього комплексу можливих логістичних послуг.

Гаджинский А.М. Логистика. — М., 2003; Гордон М.М., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. — М., 1998; Залманова М.Е. Закупочная и распределительная логистика. — Саратов, 2001; Логистика / Под ред. Б.А. Аникина. — М., 2003; Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: Основные понятия, положения и процедуры. — М., 2002; Неруш Ю.М. Логистика. — М., 2000; Николайчук В.Е. Логистика. — СПб., 2002; Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Громовик Б.П. Фармацевтична логістика. — Х., 2004; Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. — М., 2001.


Інші статті автора