ОБОЛЄНЦЕВА Галина Володимирівна

ОБОЛЄНЦЕВА Галина Володимирівна (22.08.1930, Харків — 05.10.2000, Харків) — доктор медичних наук (1984), професор (1991) Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту.

Obolenceva.tifЗакінчила Харківський медичний інститут (1955).

Працювала: молодший науковий співробітник (1958), старший науковий співробітник (1967), завідувач лабораторії фармакології дитячих лікарських форм (1980), завідувач лабораторії вікової фармакології та токсикології (1984), головний науковий співробітник (1998–1999) ДП «ДНЦЛЗ».

Напрями наукових досліджень: експериментальна гастроентерологія — розроблення препаратів для лікування пацієнтів із виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки, гастритом, колітом, запором.

Наукові здобутки: створила та впровадила у клінічну практику близько 60 (з них 20 дитячих) ЛП, більшість з яких є оригінальними та захищені понад 50 патентами та авторськими свідоцтвами. Автор понад 260 друкованих праць, у тому числі методичних рекомендацій. Підготувала 6 кандидатів та 2 докторів наук.

Нагороджена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда», почесним званням «Заслужений винахідник Української РСР» (1991), почесною грамотою МОЗ України (1995). Була членом Фармакологічного комітету МОЗ України.

Основні праці: Фармакологическое исследование противоязвенного действия некоторых флавоноидов (канд. дис.). — Х., 1964; Фармакологическое изучение влияния некоторых природных и модифицированных полисахаридов на функции пищеварительной системы (докт. дис.). — Х., 1985; Експериментальне вивчення нових противиразкових препаратів. У кн.: Доклінічні дослідження лікарських засобів. — К., 2001; Фармацевтические аэрозольные препараты и их исследование // Фармация. — 1971. — № 5 (співавт.); Особенности изучения безвредности мазей и суппозиториев // Фармация. — 1983. — № 1 (співавт.); Новый противовоспалительный лекарственный препарат хлотазол // Хим.-фарм. журн. — 1983. — № 7 (співавт.); Анализ состояния научно-исследовательских работ, направленных на обеспечение медицины Украины лекарственными средствами по важнейшим фармакотерапевтическим группам // Фармаком. — 1993. — № 8–9; О дифференцированном подходе к необходимому объему доклинических фармако-токсикологических и клинических испытаний лекарственных средств // Фармаком. — 1994. — № 2–3 (співавт.); Анализ заболеваемости органов пищеварения и поиск новых препаратов для детей // Фармаком. — 1994. — № 12 (співавт.); Валькофен — новый малотоксичный препарат для лечения острых респираторных заболеваний у детей // Фармаком. — 1995. — № 7 (співавт.); Лікарські та харчові рослини як засоби протирадіаційного захисту // Фармац. журн. — 1996. — № 2 (співавт.); Комбинированная детская лекарственная форма «Паравит»: фармакокинетика и специфическая активность // Фармаком. — 1998. — № 4 (співавт.); Фармакологические и терапевтические свойства препаратов солодки // Хим.-фарм. журн. — 1999. — № 8 (співавт.).

 К 75-летию ГНЦЛС // Фармаком. — 1995. — № 8/9; Руководители ГНЦЛС и его научных подразделений (2000–1913) // Фармаком (Спецвыпуск). — 2000; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.


Інші статті автора