ОБ’ЄМНИЙ АНАЛІЗ

ОБ’ЄМНИЙ АНАЛІЗ — сукупність методів кількісного аналізу, до яких належить не лише титриметрія, а й газовий О.а., седиментаційний О.а. та деякі інші. У фармацевтичному аналізі найбільш широко використовують титриметричний О.а. (див. Титриметричний аналіз), сутність якого полягає у вимірюванні об’єму розчину реактиву (титрованого розчину) відомої концентрації, витраченого на взаємодію з розчином речовини, що визначається, та обчисленні кількості цієї речовини за рівнянням хімічної реакції.

Газовий О.а. — аналіз газових сумішей, заснований на вибірковому поглинанні певного компонента та вимірюванні об’єму суміші до поглинання та після нього.

Седиментаційний О.а. базується на розшаруванні дисперсних систем під дією сили тяжіння, що супроводжується відділенням дисперсної фази у вигляді осаду, та вимірюванні його об’єму.

Відомі методи, напр. газоволюметрія, за допомогою яких вимірюють об’єм газоподібного продукту, що утворюється при взаємодії компонента, який визначають із певним реагентом, а також методи, якими вимірюють об’єм фази, виділеної з досліджуваної гетерогенної системи.

Крешков А.П. Основы аналитической химии: В 3 т. — М., 1977; Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. — М., 1979. — Т. 1, 2; Фритц Дж., Шенк Г. Количественный анализ. — М., 1978.


Інші статті автора