ОБ’ЄКТ

ОБ’ЄКТ (пізньолат. objectum — предмет < лат. objicio — кидаю вперед, протиставляю) — філософська категорія, яка виражає те, що протистоїть суб’єкту в його предметно-практичній і пізнавальній діяльності. О. — те, на що спрямована пізнавальна та інша діяльність. Крім гносеологічного, категорія «О.» може мати й інше значення. Стосовно економіки О. — це підприємства, засоби та фактори виробництва, елементи соціальної сфери, на які спрямована економічна діяльність. Напр. виробничий, будівельний О., О. фінансування, власності, оподаткування, інвестування, природокористування тощо.

 ЕЕ: У 3 т. / За ред. С.В. Мочерного. — К.–Тернопіль, 2000. — Т. 2; Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. — М., 1981; Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. — М., 1987.


Інші статті автора