ГУСТИНА

ГУСТИНА (ρ) — величина, яка дорівнює відношенню маси m однорідної речовини до її об’єму V:

Gustina_f01.eps.

Одиниця Г. у Міжнародній системі одиниць — кг/м3; застосовують також одиниці г/см3, г/л, г/мл.

Відносна Г. (d) визначається як Г. даної речовини ρ, поділена на Г. речовини, що прийнята за стандартну, ρ0:

Gustina_f02.eps.

Для рідин і твердих речовин як стандартну речовину обирають воду (T = 4 °С, p = 101 325 Па); для газів — сухе повітря за нормальних умов (T = 0 °С, p = 101 325 Па). Для приведення Г., визначеної за будь-якої температури T, до Г. при стандартній температурі (20 °С) використовують рівняння:

Gustina_f03.eps,

де β — середній коефіцієнт об’ємного теплового розширення.

Сукупність методів вимірювання Г. називається денсиметрією (лат. densus — густий, щільний + грец. metreo — вимірюю). Методи вимірювання Г., що широко використовуються у фармації, наведені у ДФУ. Прилади для визначення Г. називають густиномірами. Густиноміри застосовують у хіміко-фармацевтичної промисловості і наукових дослідженнях як засіб для проведення аналізів, зокрема визначення концентрації розчинів, для контролю технологічних процесів та їх автоматизації, для правильної організації системи кількісного обліку матеріалів тощо. У клініко-діагностичних лабораторіях вимірювання Г. біологічних рідин використовують при діагностичному тестуванні багатьох захворювань.

БМЭ. — М., 1982; ДФУ. — Х., 2001; Гусаков А.Ф. Плотномеры. В кн.: Химическая энциклопедия. — М., 1992. — Т. 3; Степин Б.Д. Применение Международной системы единиц физических величин в химии. — М., 1990.


Інші статті автора