ГУРЕЄВА Світлана Миколаївна

ГУРЕЄВА Світлана Миколаївна (08.09.1963, Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) — кандидат фармацевтичних наук (1992), начальник центральної лабораторії дослідних та експериментальних робіт ПАТ «Фармак» (з 2008).

Gureeva.tifЗакінчила Запорізький медичний інститут (1985).

Працювала: асистент (1985–1995), старший викладач (1996), доцент (1997–2000) кафедри технології ліків Запорізького державного університету; начальник дослідно-промислової дільниці компанії «Стиролбіофарм» (2000–2002); начальник лабораторії готових лікарських засобів (2002–2008), начальник центральної лабораторії дослідних та експериментальних робіт ПАТ «Фармак» (2008).

Напрями наукових досліджень: фармацевтична технологія препаратів у твердих лікарських формах: однокомпонентні та багатокомпонентні, в т.ч. з поганорозчинними, забарвленими та іншими діючими речовинами.

Наукові здобутки: автор 61 наукової статті, 5 патентів України на винахід, 1 монографії; підготувала одного кандидата наук.

Основні праці: Совершенствование технологии таблеток нитроксолина // Тез. докл. науч. конф. «Оптимизация лекарственного обеспечения и пути повышения эффективности фармацевтической науки». — Х., 1986; Разработка оптимальных режимов производства таблеток нитроксолина // Тез. докл. Всесоюз. конф. «Научно-технический прогресс и оптимизация технологических процессов создания лекарственных препаратов». — Львов, 1987; Регулирование растворимости таблеток нитроксолина с помощью вспомогательных веществ // Тез. докл. 2-й Межинститутской обл. конф. молодых ученых и специалистов-медиков по актуальным вопросам теоретической и практической медицины. — Запорожье, 1988; Сравнительная оценка пленкообразующих растворов для покрытия таблеток аллохола полимерной оболочкой в псевдоожиженном слое // Передовой производственный опыт в медицинской и микробиологической промышленности, рекомендуемый для внедрения. Научн.-техн. информ. сб. ст. / ВНИИСЭНТИ. — М., 1989. — Вып. 10; Дослідження по підбору допоміжних речовин з метою отримання таблеток-ядер нікардипіну по 0,01 г // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наук. статей. — Запоріжжя, 1997. — Вип. 1; Оптимізація процесів створення таблетованих препаратів з використанням математичного планування експерименту // Зб. наук. статей. — Х., 1999; Підбір допоміжних речовин при розробці твердої лікарської форми пролонгованої дії // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. — Тернопіль, 2006; Критерії вибору параметрів технологічного процесу та якість твердих лікарських форм з кристалічними субстанціями // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. — Тернопіль, 2009; Збірник положень, кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій персоналу підприємств фармації: Інструктивно-методичні рекомендації. — Х., 2009 (співавт. внесених доповнень).


Інші статті автора