ГУДВІЛ

ГУДВІЛ (англ. good will — престиж) — інтелектуальні та ділові якості персоналу підприємства, його кваліфікація, здатність до праці, інноваційних рішень, які враховуються у складі нематеріальних активів підприємства (рисунок). Г. — сукупність тих елементів господарювання або індивідуальних персональних якостей, які стимулюють споживачів (клієнтів) продовжувати користуватися послугами підприємства чи конкретної особи та забезпечують прибуток фірмі понад той, що потрібен для отримання реального доходу на решту активів підприємства (у т.ч. і нематеріальних). Термін «гудвіл» офіційно визнаний у законодавчих документах України. Напр. у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» вказано, що Г. становить нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю, як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортизації та не враховується у визначенні валових витрат платника податку. Г. визначається різницею між вартістю фірми як єдиного цілісного майново-фінансового комплексу, який має відповідну репутацію, і балансовою вартістю майна цієї фірми. Г. для ФП та організацій — це можливість одержати додатковий прибуток за рахунок встановлення стійких тривалих відносин із постачальниками і покупцями, виключного географічного розташування підприємства, зростання популярності фірмового найменування і торгової марки, довіри населення до продукції підприємства. Можливі активні операції, за рахунок яких формується Г. ФП та організацій, наведені у схемі. Ділову репутацію фірми, або Г., оцінює ринок, а символом Г. є торгова марка (див. Торгова марка). Об’єднання символів дозволяє формувати позитивний імідж продукції і самої фірми серед учасників ринку. У наш час феномен Г. та його ринкова вартість є предметом вивчення багатьох досліджень.

Г. фармацевтичної фірми
Ринкові активи Інтелектуальні активи Людські активи Управлінські та організаційні активи
 • Торгові марки
 • Бренди
 • Знаки обслуговування
 • Покупці
 • Споживацька прихильність
 • Портфель замовлень
 • Ділове співробітництво
 • Комерційне найменування
 • Франшизні угоди
 • Ліцензійні угоди
 • Контракти
 • Місцезнаходження підприємства
 • Інфраструктура підприємства
 • Авторське право
 • Патенти
 • Промислові зразки
 • Програмне забезпечення
 • Комерційна таємниця
 • Торгові марки
 • Знаки обслуговування
 • Бази даних
 • Освіта
 • Професійна кваліфікація
 • Інфраструктурні активи
 • Система підготовки та перепідготовки кадрів
 • Система управління операційними процесами
 • Корпоративна культура
 • Інформаційні технології
 • Комунікаційні зв’язки
 • Відносини з фінансовими установами
 • Системи управління якістю
 • Система управління маркетинговою діяльністю
 • Система управління та організації збутової діяльності

Схема. Схема формування Г. фармацевтичної фірми

Бутник О., Сіверський Л., Федченко Л. Класифікація нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського обліку // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 3–4; Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. — К., 2002; Право інтелектуальної власності / За ред. О.А. Підіпригори, О.Д. Святоцького. — К., 2002; Pattishalletal. Trademarks and Unfair Competition. — New York, 1995.


Інші статті автора