ГУБСЬКИЙ Юрій Іванович

ГУБСЬКИЙ Юрій Іванович (01.10.1945, Харків — 18.05.2019, Київ) — доктор медичних наук (1994), професор (1997), член-кореспондент НАМН України (з 1994), заслужений діяч науки і техніки України (з 1997), завідувач відділу біохімічної фармакології Інституту фармакології та токсикології НАМН України (з 1999), завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика (з 2010), начальник науково-координаційного управління Президії НАМН України (з 2016).

Gubski.tifЗакінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця (1969) та аспірантуру (1969–1972).

Працював: асистент, доцент, професор, завідувач Центральної науково-дослідної лікарні Київського медичного інституту (1972–1987); заступник директора з наукової роботи (1987–1991), в.о. директора (1991–1992) Київського науково-дослідного інституту фармакології та токсикології МОЗ УРСР; завідувач відділу біохімічної фармакології Інституту фармакології та токсикології АМН України (з 1992); перший заступник голови Фармакологічного комітету МОЗ України (1992–1993); за сумісництвом — головний учений секретар АМН України (1994–1997); начальник управління та атестаційного відділу медичних, біологічних, хімічних та аграрних наук ВАК при КМУ; член Президії ВАК України (1992–2000); завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (1997–2010). Один із засновників (разом із професором Д.С. Волохом та професором І.С. Чекманом) фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця (1998–1999); ініціатор створення і голова спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07 із захисту докторських дисертацій із спеціальності «Медична біохімія» при НМУ імені О.О. Богомольця (2007). Директор ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини» МОЗ України (2008–2012); член колегії МОЗ України (2008–2010). Завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика (з 2010); директор Державного навчально-науково-методичного центру паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика (2013–2014). Начальник науково-координаційного управління Президії НАМН України (з 2016).

Ю.І. Губський — голова Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Біологічна та медична хімія»; голова спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Медична біохімія»; член Наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини НАМН України; член Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Токсикологія»; член Президії та вченої ради ДЕЦ МОЗ України; головний редактор журналу «Медична хімія»; член низки редакційних колегій; співголова Координаційної ради з паліативної допомоги при МОЗ України.

Напрями наукових досліджень: медична біохімія, біохімічна фармакологія та токсикологія; новітні біомедичні технології в паліативній та хоспісній медицині; біохімічні механізми та фармакологічна корекція некротичної та апоптотичної загибелі клітин при хімічному ушкодженні ДНК та старінні, квантова біохімія та квантова фармакологія природних та синтетичних антиоксидантів фенольної структури та похідних N-гетероциклів.

Наукові здобутки: автор понад 450 наукових праць, зокрема 2 монографій, 3 довідників та 2 підручників. Підготував 17 докторів та 13 кандидатів наук.

Основні наукові праці: Коррекция химического поражения печени. — К., 1989; Химические катастрофы и экология: Моногр. — К., 1993 (співавт.); Зарубежные лекарственные средства: Справочник. — К., 1994 (співавт.); Зарубежные лекарственные средства: Фармакотерапевтический справочник. — К., 1998 (співавт.); Лекарственные средства в психофармакологии. — К.–Х., 1997 (співавт.); Біологічна хімія: Підручн. — Тернопіль, 2000; К.–Вінниця, 2007; Губський Ю.І., Царенко А.В., Вольф О.О., Бабійчук О.М. Покращення міжвідомчої та міжсекторальної координації та співпраці у галузі паліативної та хоспісної допомоги /Матер. всеукр. наук-практ. конф. 2012 р. — К.:Університет «Україна», 2012; Царенко А.В., Губський Ю.І., Царенко В.А. Мультидисциплінарна професійна підготовка сімейних лікарів з надання паліативної допомоги особам похилого віку // Здоров’я суспільства. The Health of Society. — 2013. — № 1; Губский Ю.И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз. Монография — Винница: Нова Книга, 2015.

Академія медичних наук України. — К., 1998; Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів НМУ імені О.О. Богомольця (1841–2006) / За ред. В.Ф. Москаленко, І.М. Полякової. — К., 2006.


Інші статті автора