ГУАНІЛАТЦИКЛАЗА

Гуанілатциклаза — фермент класу ліаз, який забезпечує перетворення гуанозинтрифосфорної кислоти на 3ʹ,5ʹ-циклічний гуанозинмонофосфат (цГМФ). Останній функціонує як вторинний посередник при передачі сигналу від ефектора на плазматичній мембрані на ефекторні системи клітини. Г. локалізована у цитоплазматичній мембрані. Активується ацетилхоліном, простагландинами Fa2, інсуліном.

Активність ферменту забезпечується наявністю іонів Са2+. Регуляторна активність Г. забезпечується активацією 3ʹ,5ʹ-цГМФ-залежних протеїнкіназ. 3ʹ,5ʹ-цГМФ, що утворюється під дією Г., є важливим регулятором клітинного метаболізму, який разом із 3ʹ,5ʹ-цАМФ забезпечує тонку регуляцію обмінних реакцій. При цьому цГМФ і цАМФ можуть чинити як антагоністичну, так і синергічну дію на їх перебіг.

 Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993.


Інші статті автора