ГРОХОТ

ГРОХОТ — пристрій або машина для механічного сортування сипких матеріалів за величиною часток (шматків). Основною частиною Г. є ситові полотна, які бувають плетені або штамповані. Г. розділяють на рухомі — машини і нерухомі — пристрої.

Високу ефективність грохочення забезпечують рухомі Г. (машини). Вони складаються з однієї або кількох просіювальних поверхонь (сит), пристрою для їх установки і механізму, який приводить сита в рух. За характером руху сит розрізняють Г. хитні, вібраційні, напіввібраційні та з обертальними поверхнями (барабанні).

У фармацевтичній промисловості для отримання подрібненої лікарської сировини оптимальної величини застосовують хитні Г. (трясунки). У хитних Г. із зворотно-поступальним рухом одне або кілька сит закріплені (під кутом 7–14° до горизонту) в прямокутному коробі, з’єднаному з руховим механізмом, частіше ексцентриком. Матеріал рухається по ситу під дією тяжіння або сил інерції. Завдяки жорсткому кінематичному зв’язку між коробом і ексцентриком розмах коливань сит суворо визначений і не залежить від навантаження на Г. Короб вібраційного Г., що застосовується для розділення сипких матеріалів на фракції, напр. в таблетковому виробництві, коливається (вібрує) під дією зусиль, що створюються вібратором. За характером вібрації розрізняють Г. з прямолінійними, еліптичними і круговими вібраціями короба. На відміну від хитних, у вібраційних Г. величина коливань сит непостійна і залежить від навантаження. Найбільш поширене використання обертально-вібраційних сит.

В інших галузях промисловості теж застосовують описані Г., найбільш перспективними є вібраційні. Серед цієї групи виділяють так звані резонансні Г., в яких енергія двигуна витрачається лише на подолання опору коливанням, а не на передачу кінетичної енергії рухомим масам, тому резонансні Г. потребують приводу меншої потужності, а врівноваженість мас дає можливість створювати Г. з більшими просіювальними поверхнями. Барабанні Г. складаються з концентричних просіювальних поверхонь, що обертаються навколо однієї осі. Використовуються переважно для промивання матеріалів з одночасним грубим сортуванням.

На подрібнювально-сортувальних заводах і збагачувальних фабриках застосовують також нерухомі Г. (колосникові, дугові, конічні), які складаються з робочого органу нерухомої просіювальної поверхні і установки для її закріплення. Колосникові Г. мають похилу поверхню і щілину понад 50 мм і використовуються для грубого сортування великозернистих матеріалів; дугові Г. — для зневоднення і сортування дрібнозернистих матеріалів (вугілля, піску); конічні — для зневоднення і грубого сортування.

Автоматы для изготовления лекарственных форм и фасовки / В.Д. Новиков, О.Л. Тютенков, Н.А. Филипин, Ж.И. Яковлева. — М., 1980; БСЭ. — М., 1975. — Т. 7.


Інші статті автора