ГРОМОВИК Богдан Петрович

ГРОМОВИК Богдан Петрович (04.08.1957, м. Зборів Тернопільської обл.) — доктор фармацевтичних наук, професор кафедри організації і економіки фармації та технології ліків факультету післядипломної освіти, декан фармацевтичного факультету (з 2014) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

hromovyk.tifЗакінчив фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту (1980).

Працював: провізорські посади в Чернігівському і Тернопільському обласних аптечних управліннях (1980–1983); асистент (1983), доцент (1995) кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; доцент (2004–2006), професор (2006–2009) кафедри організації та економіки фармації Одеського державного медичного університету, професор (з 2009) кафедри організації й економіки фармації та технології ліків факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Кандидат фармацевтичних наук (1988), доцент (1995), доктор фармацевтичних наук (2006), професор (2008).

Напрями наукових досліджень: розвиток теорії та практики фармацевтичного управління.

Наукові здобутки: автор понад 340 наукових і навчально методичних праць, серед них 2 монографії, 4 підручники, 12 навчальних посібників, один довідник. Підготував одного кандидата наук.

Основні праці: Оптимизация эффективности и качества работы контрольно-аналитической службы (канд. дис.). — Львов, 1988; Теоретико-методологічні та прикладні засади логістичного управління фармацевтичними підприємствами (докт. дис.). — К., 2006; Лікарське забезпечення з позицій логістики // Фармац. журн. — 2000. — № 1; Фармацевтичний маркетинг: Навч. посіб. — Львів, 2000 (співавт.); Концептуальні питання фармацевтичної логістики та її взаємозв’язок з фармацевтичним маркетингом // Фармац. журн. — 2001. — № 1; Фармацевтична логістика: питання теорії // Фармац. журн. — 2002. — № 1; Організація роботи аптек: Навч. посіб. — Вінниця, 2003, 2005, 2007; Методологічні аспекти управління інтегрованими потоковими процесами у фармацевтичній галузі // Фармац. журн. — 2003. — № 3; Функціональне моделювання логістичних потоків оптового фармацевтичного підприємства // Фармац. журн. — 2003. — № 3; Стандарти фармацевтичного управління // Фармац. журн. — 2004. — № 3; Організаційно-правове забезпечення діяльності Internet-аптек // Ліки України (додаток). — 2004. — № 9; Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади: Навч. посіб. — Вінниця, 2004 (співавт.); Практикум з організації та економіки фармації: Навч. посіб. — Вінниця, 2004 (співавт.); Фармацевтична логістика: Монографія. — Х., 2004 (співавт.); Менеджмент у фармації: Підручн. — Вінниця, 2005, 2009 (співавт.); Науковедческий анализ развития фармацевтической логистики в Украине // Провізор. — 2006. — № 11; Опрацювання науково-практичної сутності фармацевтичної логістики // Запорізький мед. журн. — 2007. — № 1; Менеджмент і маркетинг у фармації: Підручн. — К., 2008 (співавт.); Організація та економіка фармації: Підручн. — Вінниця, 2009 (співавт.); Розробка комбінованої освітньої технології для вищої фармацевтичної освіти // Фарм. часопис. — 2009. — № 3; Нормативне забезпечення фармацевтичних і біотехнологічних виробництв: Навч. посіб. — Львів, 2010 (співавт.); Фармацевтична практика: логістичні, інформаційні, нейроекономічні та соціальні аспекти. — Л., 2016 (співавт.).

До ювілею Богдана Петровича Громовика // Фармац. журн. — 2007. — № 4; Зіменковський Б.С., Гжегоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б. та ін. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.


Інші статті автора