ГРИЩЕНКО Валентин Іванович

ГРИЩЕНКО Валентин Іванович (27.11.1928, Харків — 03.01.2011, Харків) — визнаний у світі вчений, доктор медичних наук, професор (1966), завідувач кафедри акушерства і гінекології Харківського національного медичного університету (з 1968), академік НАН України (1988), директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (з 1983).

Grischenko_photo.tifЗакінчив лікувальний факультет Харківського медичного інституту (1951).

Працював: молодший науковий співробітник (1954), старший науковий співробітник (1956), проректор із наукової роботи (1965), професор (1966), завідувач кафедри акушерства і гінекології (з 1968) Харківського національного медичного університету; директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (з 1983).

Напрями наукових досліджень: медицина, ембріологія, кріобіологія й кріомедицина.

Наукові здобутки: проблеми репродукції людини; першим в Україні для лікування безплідності застосував допоміжні репродуктивні технології: метод штучної інсемінації спермою чоловіка і донора, метод екстракорпорального запліднення та ін. (уперше в Україні в 1991 р. народилася дівчинка, зачаття якої відбулося in vitro). Є одним із засновників наукового напрямку «біологія й медицина стовбурових клітин». Під його керівництвом сформована і виконується програма з розроблення методів виділення й кріоконсервування клітин і тканин, що містять стовбурові клітини та їх похідні; створені, сертифіковані та використовуються в клініці кріоконсервовані препарати плаценти; впроваджуються нові методи оброблення насіння зернових та інших культур, які підвищують морозостійкість рослин, зменшують втрати врожаю від шкідників, сприяють збільшенню врожайності. Автор понад 100 авторських свідоцтв і патентів, близько 1000 наукових праць, у т.ч. 21 монографії та 4 підручників. Підготував 33 докторів і 129 кандидатів медичних і біологічних наук.

Громадська робота: редактор редакційного відділу «Акушерство і гінекологія» Великої медичної енциклопедії; член редколегії журналів «Акушерство і гінекологія», «Педіатрія, акушерство та гінекологія»; головний редактор журналу «Проблемы криобиологии»; член редколегії журналів «Cryobiology», «Cryoletters»; голова Наукового товариства з кріобіології і кріомедицини України; заступник голови Асоціації акушерів-гінекологів України, Всесвітнього товариства кріобіологів і товариства кріомедицини, Європейського товариства акушерів-гінекологів; експерт ВООЗ (з 1980), керівник єдиної у світі міжнародної кафедри ЮНЕСКО з кріобіології.

Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1994), Жовтневої революції (1986), медаллю «За доблесну працю» (1970), орденом «Відзнака Президента за заслуги III ступеня» (1997), орденом «Відзнака Президента за заслуги II ступеня» (2002), трьома медалями ВДНГ СРСР; медалями Польської академії медицини (1999), «За заслуги в охороні здоров’я ім. академіка М.Д. Стражеска» (2001). Лауреат Державних премій СРСР, УРСР, України в галузі науки і техніки, за книгу «Антенатальна смерть плода», премії ім. В.Ф. Снєгірьова АМН СРСР, премії АН України ім. О.О. Богомольця. Заслужений діяч науки і техніки України (1992). За визначенням Міжнародного комітету «European contracts limited» — «Керівник XXI століття» із врученням золотої медалі (2001), отримав Міжнародну нагороду «Золотий сувій» у номінації «Керівник року» (2002), йому присуджено почесний титул «Людина року» (Man of the Year) (2004), диплом переможця конкурсу «Винахід-2009» у номінації «Кращий винахід-2009» у галузі медицини і фармакології.

Основні праці: Диагностика и лечение иммунологического бесплодия // Здоровье мужчины. — 2007. — № 2 (21) (співавт.); Cytogenetic analysis of native and cryopreserved human embryos // 44 Annual Meeting of the Society for Cryobiology «Cryo-2007» (співавт.); Спосіб виділення ядровмісних клітин кордової крові. Патент № 23499 Україна, Заявл. 06.10.2006 з № UA23499. Опубл. 25.05.2007. Бюл. № 7 (співавт.); Криобанки, использование криоконсервированных биообъектов в медицине, ветеринарии и на этапах биотехнологии // Ветеринар. медицина. — 2007. — № 1 (співавт.); Влияние андроидного ожирения на пролиферативный потенциал эндометрия в перименопаузальном периоде // Зб. наук. праць Асоціацій акушерів-гінекологів України. — К., 2008 (співавт.); Функциональные изменения миокарда у крыс под влиянием ритмических холодовых воздействий // Експериментальна і клінічна медицина. — 2008. — № 2 (співавт.); Состояние окислительно-антиоксидантного и иммунного гомеостаза у беременных с микоплазменной инфекцией // Експериментальна і клінічна медицина. — 2008. — № 2 (співавт.); Модельный объект для лечения снижения или выпадения функции тестисов у человека // Вісн. проблем біології і медицини. — 2008. — Вип. 1 (співавт.); Криообновление, его роль в сохранении здоровья и долголетия. — К., 2009 (співавт.).

80-річчя Валентина Івановича Грищенка, 90 років Національної академії наук України // Проблемы криобиологии. — 2008. — Т. 18, № 2; Грищенко В.І. Досягнення і перспективи розвитку кріобіології в Україні // Проблемы криобиологии. — 2005. — Т. 15, № 3.