ГРИЦЕНКО Іван Семенович

ГРИЦЕНКО Іван Семенович (01.12.1949, с. Тимченки Сумської обл.) — доктор хімічних наук (1992), професор (1992), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), заслужений працівник освіти України (2006), завідувач кафедри медичної хімії (з 2004) НФаУ.

New_Gricenko_I.S..tifЗакінчив ХФІ (1975).

Працював: завідувач Великочисарівської центральної районної аптеки Сумської обл. (1975); аспірант (1982); асистент (1984); доцент (1985); професор кафедри органічної хімії (1992); завідувач кафедри медичної хімії (з 2004); перший проректор (з 2005) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: синтез гетероциклічних сполук на основі похідних дикарбонових кислот з метою створення нових лікарських речовин.

Наукові здобутки: автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, серед них 2 підручники, 4 навчальні посібники, 30 авторських свідоцтв і патентів.

Нагороджений: дипломом «Лауреат нагороди Ярослава Мудрого» АНВШ України (1997), почесними грамотами МОЗ України (1992), МОН України (2002), Харківської облдержадміністрації (1996, 2004).

Основні праці: Синтез, физико-химические исследования и биологическая активность производственных аренсульфогидразидов янтарной кислоты (канд. дис.). — Х., 1985; Синтез превращения и биологическая активность производных гидразидов аренсульфокислот (докт. дис.). — Х., 1992; Органічна хімія: Підручн.– Х., 2008 (співавт.); Фармацевтична хімія: Підручн. — Х., 2008 (співавт.); От субстанции к лекарству: Учеб. пособие. — Х., 2005 (співавт.); Загальний практикум з органічної хімії: Навч. посіб. — Х., 2003 (співавт.); Синтез производных (±)1,2,2-тирметилциклопентан–1,3-дикарбоновой кислоты с химазолин-4 (3Н)-оновым фрагментом // Журн. орг. та фармац. хімії. — 2005 — Т. 3, вып. 1 (співавт.); Синтез та антимікробна активність 4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-6-арилсульфамідів // Журн. орг. та фармац. хімії. — 2008. — Т. 6, вып. 3 (співавт.); Синтез, фізико-хімічні та мікробіологічні властивості 3-алкілпохідних-2-метилхінолін-4-онів // Вісн. фармації. — 2008 — № 3 (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора