ГРИЗОДУБ Олександр Іванович

ГРИЗОДУБ Олександр Іванович (27.12.1948, м. Костянтинівка Донецької обл.) — доктор хімічних наук (1990), професор (1996), директор ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» МОЗ України (з 2006). Закінчив Харківський державний університет (1971).

Grizodub.tifПрацював: молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії хроматографії, головний науковий співробітник Державного наукового центра лікарських засобів (1971–2006); заступник директора з наукових питань (за сумісництвом) (1992–2005), директор ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (з 2005).

Напрями наукових досліджень: багатокомпонентна спектрофотометрія; аналітичні та фізико-хімічні аспекти газової, рідинної та тонкошарової хроматографії; кількісне врахування апріорної інформації; стандартні зразки лікарських засобів; професійне тестування аналітичних лабораторій; стандартизація, валідація та метрологічні аспекти контролю якості ліків; наукове співкерівництво програмами створення генеричних ліків в Україні (1993–1997)), наукове (з 1997) і загальне (з 2006) керівництво створенням Державної Фармакопеї України (ДФУ), Національної системи стандартних зразків ліків в Україні (з 1998), наукове (з 2004) і загальне (з 2007) керівництво створенням Національної програми професійного тестування лабораторій контролю якості ліків (ППТ).

Наукові здобутки: автор близько 340 наукових праць; співавтор понад 100 генеричних і оригінальних ЛЗ; співрозробник декількох десятків галузевих нормативних документів із питань якості ЛЗ; створення ДФУ 1 (2001) і 2 (2015) видань; створення Національної системи стандартних зразків ліків (разом із Д.А. Леонтьєвим); створення Національної ППТ в Україні (співавт.). Підготував 5 докторів і 5 кандидатів наук. Офіційний опонент понад 50 кандидатських і докторський дисертацій.

Основні праці: Линейные зависимости в тонкослойной хроматографии и их применение к оптимизации условий разделения в бинарных подвижных фазах (канд. дис.). — Х., 1982; Оптимизация хроматографического и спектрофотометрического контроля качества многокомпонентных лекарственных средств на основе метода сравнения (докт. дис.). — Х., 1990; Применение спектрофотометрии в контроле качества лекарственных средств // В кн.: «Аналитическое обеспечение создания, стандартизации и контроля качества лекарственных средств». — Х.. — Т. 1. — 2011. — С. 92–202. Стандартизованные процедуры валидации методик контроля качества лекарственных средств // Х.: ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств», 2016. — 396 с.

Линейные зависимости в тонкослойной хроматографии с двухкомпонентными системами растворителей // Журн. аналит. химии. — 1981. — № 5 (співавт.); Модифицированный метод Фирордта // Журн. аналит. химии. — 1984. — № 11 (співавт.); Спектрофотометрическое определение макроконцентраций воды в водно-этанольных средах // Журн. аналит. химии. — 1985. — № 10 (співавт.); Количественный учет априорно известной информации методом наименьших квадратов // Журн. аналит. химии. — 1993. — № 4 (співавт.); Стандартизация метода высвобождения in vitro биологически активных веществ из суппозиториев и мазей // Фармаком. — 1994. — № 12 (співавт.); Аналитические аспекты создания лекарственных средств «generics» в Украине. Тезисы докладов Всерос. науч. конф.. — СПб.-, 1996 (співавт.); Аттестация стандартных образцов. Сообщение 1. Аттестация вторичных стандартных образцов для количественного хроматографического анализа лекарственных средств // Фармаком. — 1999. — № 2 (співавт.); Аттестация промышленных таблеток в качестве тестовых образцов для профессионального тестирования лабораторий по контролю качества лекарственных средств: учет факторов неоднородности// Фармаком. — 2003. — № 3 (співавт.); Стандартные процедуры валидации методик контроля качества лекарственных средств // Фармаком. — 2006. — № 1–2; Оценка воспроизводимости величин Rf в различных лабораториях // Фармаком. — 2006. — № 1–2 (співавт.); Зависимость растворимости фенсукцинала от размера частиц // Фармаком. — 2008. — № 1 (співавт.); Model of Mixed Adsorption Centre for Description of Retention in Liquid Chromatography with Multicomponent Mobile Phases // Chromatographia. — 1993. — V. 37. — № 9/10 (співавт.); Retention in Liquid Chromatography with Multicomponent Mobile Phases: Relationship with Binary ones // Chromatographia. — 1995. — V. 40. — № 5/6 (співавт.).

Енциклопедія сучасної України. — К., 2006; Руководители ГНЦЛС и его научных подразделений // Фармаком (Спецвыпуск). — 2000.


Інші статті автора