ГРАФІК

ГРАФІК (грец. graphicos — накреслений) — розклад, який визначає послідовність виконання нових дій. Існують три види Г.: 1. Виробничий — календарний план випуску ЛП ФП в цілому або його окремим цехом, який виражено в графічній чи іншій формі (напр. табличній). Для складання виробничого Г. часто використовують Г. Гантта, який показує робочий час (час зайнятості) і час простоїв обладнання. Є декілька видів Г. Гантта: а) завантажувальний Г. Гантта; б) годинний Г. Гантта, який використовується для управління роботами у виробничому процесі та вказує, яка робота виконується за розподілом, яка його випереджає чи відстає від розподілу; 2. Г. завозу — розклад часу обробки та доставки ЛП і виробів медичного призначення торговельним посередникам або аптекам, доставка АФІ та матеріалів на ФП; 3. Сітковий — графічна модель, що відображає технологічну послідовність і взаємозалежність робіт, виконання яких необхідне для досягнення поставленої мети. Основними етапами сіткового планування є: 1) розподіл комплексу робіт на окремі частини та їх закріплення за відповідальними виконавцями; 2) опис і виявлення кожним виконавцем усіх подій і робіт, необхідних для досягнення поставленої мети; 3) побудова первинних сіткових Г. і уточнення змісту планових робіт; 4) «зшивання» часткових мереж і побудова зведеного сіткового Г. виконання комплексу робіт; 5) обґрунтування або уточнення часу виконання кожної роботи в сітковому Г. Сіткове планування має цілу низку переваг порівняно зі звичайним Г. робіт. Лінійні Г. універсальні, прості у побудові, легко контролюються, але зручні лише при вирішенні простих завдань. При вирішенні складних завдань, якщо розробка містить багато робіт, за лінійними Г. дуже важко визначити термін закінчення розробки. На них не простежується взаємозв’язок між окремими роботами, неможливо виділити роботи, які мають першочергове значення. У фармацевтичній промисловості сіткові Г. використовують при: проведенні капітальних ремонтів головного та допоміжного обладнання; побудові та реконструкції техніки; впровадженні нових технологічних процесів; проведенні науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт.

Козловський В.А., Козловська Є.А., Савруков Н.Т. Логістичний менеджмент. — СПб., 1999; Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Зверєва К.Ю. Організація виробництва. — Х., 2006; Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Яремчик О.А.. Кубасова Г.В., Фармацевтична логістика. — Х., 2007.


Інші статті автора