ГРАНТ

ГРАНТ — грошові та інші засоби, які передаються на безоплатній та безповоротній основі громадянам і юридичним особам, у т.ч. іноземним громадянам та іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям, які отримали право на надання Г. на території України у встановленому порядку на проведення певних наукових досліджень, напр. у галузі фармації, біотехнології, фармакології та ін., на умовах, які передбачені грантодавцями. Г. передаються науковим працівникам, науковим організаціям, навчальним закладам вищої професійної освіти, іншим юридичним особам та громадянам. Отримувачі Г. розпоряджаються ними відповідно до законодавства України або на умовах, на яких ці Г. виділяються.

Істотною відмінністю договору — Г. від договору виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт є відсутність у грантодавця прав на вироблену грантоотримувачем власність. Права на отриману інтелектуальну власність при виконанні Г. можуть бути різні у партнерів по спільному проекту. Це часто обумовлено статусом учасника проекту або ступенем фінансової участі партнерів при покритті частини витрат за проектом із коштів Г. Це особливо важливо враховувати при участі в Г. на створення нового ЛП, де участь може брати низка суб’єктів, у яких є інтелектуальна власність. Типові Г. Комісії ЄС на проведення дослідних та технологічних робіт, у т.ч. й у галузі фармації, передбачають розподіл учасників на три групи за статусом: 1) контрактор — особа, яка підписує контракт з Комісією ЄС; 2) асоційований контрактор — третя особа, яка робить технічний або фінансовий внесок у частину робіт проекту за узгодженням з контрактором; 3) субконтрактор — третя особа, яка уклала субконтракт з контрактором. Ці категорії учасників мають різні права по відношенню до інтелектуальної власності, отриманої в рамках проведення проекту. Типові умови передачі прав власності між контракторами, відображені в додатку 2 типового контракту Комісії ЄС щодо повернення витрат, такі: отриманий результат належить тому контрактору або асоційованому контрактору, який його створив; права доступу на отриманий результат, який необхідний для виконання науково-дослідних робіт відповідно до контракту, повинні надаватися на вільних від роялті умовах іншим контракторам за тим же контрактом або асоційованим контракторам для роботи за проектом; права доступу на попередній результат, необхідний для виконання власних науково-дослідних робіт відповідно до контракту, повинні надаватися відповідно до ділових інтересів на сприятливих умовах для роботи з проекту асоційованому контрактору, який працює за проектом, з дозволу відповідного контрактора, який надає права; права доступу на отримані результати, необхідні для виконання власних науково-дослідних робіт за контрактом, повинні надаватися на сприятливих умовах асоційованому контрактору за угодою відповідного контрактора, який надає права. У цьому ланцюгу асоційований контрактор має менше прав, ніж контрактор, оскільки при отриманні прав контрактора він несе певні витрати. Г., як правило, пропонують міжнародні некомерційні організації та благодійні фонди, надаючи підтримку громадським інноваційним проектам. Г. реалізуються в рамках відповідних міжнародних програм на конкурентній основі. Вирішення питань, які стосуються прав на інтелектуальну власність у межах Г., є пріоритетними для їх учасників і вимагають знання законодавства в цій сфері.

Сьогодні в умовах обмеженості фінансових ресурсів, які виділяються державою на проведення наукових досліджень у галузі фармації, Г. слід розглядати як перспективну форму фінансування вітчизняної науки.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності» від 01.12.1998 р. № 285-XIV; Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин. — К., 2001; Пересада А.А. Про інвестиційний процес в Україні. — К., 1998.


Інші статті автора