ГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ

ГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ — об’єднання, створене за ініціативою підприємств незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об’єднали свою господарчу діяльність. Г.о. діють на основі установчого договору або статуту, що затверджується їх засновниками. Г.о. створюються з метою координації діяльності, забезпечення захисту прав, представлення загальних інтересів у державних та інших органах, а також у міжнародних організаціях, консолідації зусиль у забезпеченні роботи його структур. Основні ознаки Г.о.: а) засновниками Г.о. можуть бути тільки підприємства — комерційні юридичні особи, основною метою яких є отримання прибутку; б) засновники Г.о. зберігають свою юридичну самостійність як суб’єкти права; в) добровільний порядок заснування, що відображено в установчому документі; г) Г.о. визначається новим і самостійним суб’єктом права, що володіє майном, переданим йому засновниками (учасниками). При створенні договірного об’єднання (асоціація, корпорація) укладається установчий договір, при створенні консорціуму і концерну (статутні об’єднання) необхідний статут. Рішення щодо створення Г.о. (статутний договір) і статут об’єднання узгоджується з Антимонопольним комітетом України у встановленому порядку. Вищий орган управління — загальні збори учасників — затверджує статут. Перший досвід концентрації фармацевтичної галузі в Україні, за даними професора О.В. Посилкіної, з’явився лише у березні 2005 р., коли було створено фармацевтичну корпорацію «Артеріум».

Вищий орган управління Г.о. (загальні збори учасників) — має такі повноваження: затверджує статут Г.о. і вносить до нього зміни, вирішує питання про прийняття і виключення учасників Г.о., створює виконавчий орган Г.о. відповідно до його статуту або договору; вирішує фінансові та інші питання відповідно до установчих документів Г.о.

Виконавчий орган Г.о. (колегіальний або одноосібний) вирішує питання поточної діяльності, які за статутом або договором віднесені до його компетенції. Управління поточною діяльністю Г.о. може бути надане адміністрації одного з підприємств (головного підприємства об’єднання). Суперечки між учасниками Г.о. вирішуються у порядку, визначеному статутом, або у судовому порядку відповідно до законодавства. Г.о. не відповідає за зобов’язання його учасників, підприємства-учасники не відповідають за зобов’язання об’єднання. Вихід підприємства-учасника зі складу Г.о. може бути зі збереженням взаємообов’язків з іншими суб’єктами господарювання. Зупинка функціювання Г.о. здійснюється у разі його реорганізації в інше об’єднання чи ліквідації за рішенням підприємств-учасників, за винятком державного (комунального) об’єднання (див. Промислово-фінансова група).

Господарчий кодекс України. — Х., 2004; Посилкіна О.В., Яремчук О.Я., Дегальцев Д.В. Актуальні проблеми концентрації фармацевтичного бізнесу в умовах загострення конкуренції на світовому та внутрішньому ринках // Фармац. журн. — 2006. — №3; Коммерсантъ — Украина // Аптечный аудит. — 2007.– № 5.


Інші статті автора