ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСОБИ підприємства, організації

ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСОБИ підприємства, організації — матеріали і фінансові ресурси, які утворюються за рахунок відповідних джерел (внесків засновників, прибутку, позики та ін.). Для ефективного управління аптечними фармацевтичними закладами (ФП) потрібна інформація про Г.з., які знаходяться в розпорядженні підприємства, про їх розміщення і функціонування, а також про джерела їх формування і цільове призначення. Виходячи з цього, Г.з. розподіляють на групи за складом і розміщенням, за функціональною участю в процесі діяльності, за джерелами формування і цільовим призначенням. Класифікація Г.з. (активів) ФП: за складом і розміщенням — засоби виробництва, засоби у сфері обігу, засоби невиробничої сфери, засоби для обслуговування обігу (торгові приміщення аптек, аптечні склади, ваговимірні прилади тощо; за функціональною участю в процесі діяльності — необоротні та оборотні активи, витрати наступних періодів (напр. витрати на освоєння виробництва нових ЛП, передоплата за товари та послуги). Таким чином, Г.з. — сукупність основних і оборотних засобів, а також дебіторської заборгованості, джерелами яких є статутний фонд, частина прибутку після сплати податків, кредиторська заборгованість.

Бухгалтерський облік і аудит в аптеках / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир, 2002; Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях / Под ред. Н.В. Кужельного. — К., 2003; Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. — Х., 2001.