ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ — всеукраїнська громадська організація, яка діє у межах країни і міжнародному просторі на засадах неприбутковості та ініціативності із суб’єктами підприємницької або господарської діяльності фармацевтичного сектору економіки. Громадське об’єднання працівників і підприємств фармацевтичної галузі у формі асоціації засновано у травні 1998 р. установчими зборами керівників промислових виробництв, фірм-дистриб’юторів, оптових компаній, аптечних закладів та наукових установ. До основних завдань Ф.а.У. належать моніторинг діяльності учасників фармацевтичного сектору та сприяння захисту прав і спільних економічних інтересів членів асоціації; створення сприятливих умов для науково-дослідної і виробничої діяльності учасників фармацевтичного ринку; підвищення рівня якості лікарського забезпечення населення України; участь у створенні та впровадженні законодавчих і нормативних актів, а також стратегічних довгострокових і поточних проектів програм розвитку галузі; участь у підготовці персоналу та підвищенні його кваліфікації; виконання інших завдань повсякденної діяльності у межах, що регламентуються статутом.

Колективними членами Ф.а.У. є трудові колективи ліцензованих виробників ЛП, ВНЗ фармацевтичного профілю, обласних фармацевтичних асоціацій, обласних об’єднань «Фармація», оптових компаній ЛП, аптечних підприємств різної форми власності. Також до складу асоціації входять фармацевти, провізори та фахівців інших спеціальностей, які здійснюють свою діяльність у фармацевтичному секторі економіки країни.

Роботою Ф.а.У. керує правління, до складу якого ввійшли провідні фахівці галузі, видатні вчені, керівники провідних сучасних підприємств і організацій фармацевтичного сектору економіки країни. Очолює правління президент Ф.а.У. та 3 віце-президенти: з наукового і маркетингового забезпечення фармацевтичного сектора економіки країни; з питань оптового та роздрібного постачання ЛП; з питань промислового і технологічного супроводу виробництва, дистрибуції та розповсюдження ЛП. Для своєчасного, оптимального і професійного вирішення поточних питань правління Ф.а.У. передало низку управлінських функцій Комітету управління Ф.а.У., утвореному згідно з положеннями статуту. Комітет управління очолює генеральний директор та 4 заступники генерального директора. За роки діяльності Ф.а.У. за ініціативою колективних та індивідуальних членів, керівництва різних рівнів управління співробітники Комітету управління і правління асоціації брали участь у підготовці та наданні чинності численним законам України, постановам уряду, змінам та доповненням до чинної нормативно-правової документації, підготовці проекту Стратегічних напрямків розвитку фармацевтичної промисловості на 2004–2015 роки тощо.