ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО

ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО — юридична особа, створена на основі угоди кількох фізичних або юридичних осіб шляхом об’єднання їх капіталів для підприємницької діяльності за умов рівного розподілу ризику, прибутку; спільного контролю результатів бізнесу; безпосередньої участі у провадженні діяльності з метою одержання прибутку. Згідно з чинним законодавством до Г.т. належать: акціонерне товариство, товариства з обмеженою відповідальністю; товариство з додатковою відповідальністю; повне товариство, командитне товариство. Позитивним у розвитку Г.т. є: широкі можливості для підвищення ефективності діяльності; збільшення фінансової незалежності та дієспроможності; значна свобода дій і виваженість управлінських рішень; можливість залучення до управління товариством професійних менеджерів. До негативних ознак у розвитку Г.т. належать: можливість банкрутства через професійну некомпетентність одного з партнерів; підвищення імовірності господарського ризику через недостатню передбачуваність процесу і результатів діяльності. Саме Г.т. є домінуючою організаційно-правовою формою діяльності ФП, на які в Україні припадає понад 80% виробництва ЛП. Причому Г.т. у вигляді АТ переважають серед інших видів ФП.

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003; Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства. — К., 2002; Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XІІ «Про господарські товариства», з доп.; Экономика предприятия / Под ред. проф. О.И. Волкова. — М., 2000.


Інші статті автора