ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ

ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ (лат. gluconeogenesis < грец. glykys — солодкий + neos — новий + genesis — походження) — синтез вуглеводів із невуглеводних попередників: піровіноградної, молочної та щавлевооцтової кислот. Найчастіше попередником вуглеводів при Г. є піровиноградна кислота або будь-яка інша сполука, здатна під час метаболізму перетворюватися на неї чи на один із проміжних продуктів циклу трикарбонових кислот. Більшість стадій Г. є оберненими до реакцій гліколізу, за винятком тих, які відбуваються з виділенням значної кількості енергії, тому Г. здійснюється в обхід цих реакцій, використовуючи інші ферменти та шляхи, пов’язані з меншими енерговитратами. Перший обхідний шлях — перетворення піровиноградної кислоти на фосфоенолпіровиноградну. Відбувається цей процес за участю ферментів мітохондріальної піруваткарбоксилази і цитоплазматичної НАД+-залежної малатдегідрогенази. Перетворення фруктозо-1,6-дифосфату на фруктозо-6-фосфат — другий обхідний шлях Г., який відбувається за участю ферменту фруктозофосфатази. Далі фруктозо-6-фосфат за участю гексозофосфатізомерази ізомеризується в глюкозо-6-фосфат. Глюкозо-6-фосфат може використовуватися для синтезу моно-, ди- і полісахаридів. У деяких органах і тканинах (печінці, нирках, клітинах кишкового епітелію) хребетних тварин та у тканинах рослин він може перетворюватися на вільну глюкозу за участю ферменту глюкозо-6-фосфатази. Ця реакція є третім обхідним шляхом Г. Регулювання Г. здійснюється на двох етапах: карбоксилювання піровіноградної кислоти та дефосфорилювання фруктозо-1,6-дифосфату. Для утворення однієї молекули глюкози використовується шість високоенергетичнних фосфатних груп (4 від АТФ і 2 від гуанозинтрифосфату) та дві молекули відновлених форм нікотинамідних коферментів. Г. є важливим анаболічним процесом синтезу вуглеводів в організмі людини, вищих тварин та деяких бактерій. Найбільш інтенсивно Г. проходить у печінці та нирках, зокрема в печінці у період відновлення після інтенсивної м’язової роботи, в результаті чого наявна в крові молочна кислота перетворюється на глюкозу.

Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993; Ленинджер А. Основы биохимии. — М., 1985.


Інші статті автора