ГЛАДЧЕНКО Світлана Василівна

ГЛАДЧЕНКО Світлана Василівна (11.12.1959, Харків — 08.06.2000, Харків) — доктор медичних наук.

Gladchenko.tifЗакінчила лікувальний факультет Харківського медичного інституту (1984).

Працювала: лікар-терапевт 20-ї лікарні Харкова (1984–1987); молодший науковий співробітник ХФІ (1987–1989); старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (1989–1994); завідувач лабораторії експериментальної фармакології ДП «ДНЦЛЗ» (1998–2000).

Напрями наукових досліджень: пошук та розроблення ЛП протизапальної, місцевоанестезувальної, анальгезивної, ангіопротекторної, гастропротекторної дії.

Наукові здобутки: брала участь у розробленні та впровадженні в медичну практику понад 40 ЛП різних фармакотерапевтичних груп, з них 15 є оригінальними (L-лізину байкалінат, Гістинат, Кратал, Кардіофіт, Вундехіл та ін.); здійснила цикл досліджень із вивчення механізмів протизапальної дії ЛП рослинного походження: вперше в дослідах in vivo та in vitro відкрито здатність похідних 5,6,7-тригідроксифлавону вибірково інгібувати ліпоксигеназний шлях окиснення арахідонової кислоти. Автор 67 публікацій, 8 авторських свідоцтв і 8 патентів України та Росії. Підготувала 2 кандидати наук. Член Американської асоціації з вивчення запалення (1993).

Основні праці: Фармакологическая активность производных 6-R-бензтиазолил-2-амидов малоновой кислоты (канд. дис.). — Х., 1988; Фармакологические свойства производных (арил)гетерил-амидов малоновой кислоты и 5,6,7-три-гидроксифлавона — ингибиторов биосинтеза эйкозаноидов (докт. дис.). — Х., 1994; Противозачаточные средства: Справочное руководство. — Х., 1999 (співавт.); Створення нових місцевих анестетиків на основі похідних 2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонової кислоти // Фармац. журн. — 1991. — № 2 (співавт.); Биологические свойства 2,4-диоксо-3Н-хинолин-3-карбоновой кислоты и ее этилового эфира // Хим.-фарм. журн. — 1992. — № 2 (співавт.); Основні напрямки фармакологічних досліджень у створенні нових лікарських засобів і препаратів «generics» // Фармаком. — 1997. — № 2 (співавт.); Состояние и перспективы разработки и внедрения в производство препаратов ГНЦЛС для лечения заболеваний органов пищеварения // Фармаком. — 1999. — № 3–4 (співавт.); Состояние и перспективы разработки и внедрения в производство жидких лекарственных форм для педиатрии // Фармаком. — 1999. — № 3–4.

Літ.: Руководители ГНЦЛС и его научных подразделений (2000–1913) // Фармаком (Спецвыпуск). — 2000.


Інші статті автора