ГЛАДИШЕВ Віталій Валентинович

ГЛАДИШЕВ Віталій Валентинович (16.01.1964, Ростов-на-Дону) — доктор фармацевтичних наук (1997), професор (2002), завідувач кафедри технології ліків (із 2007) Запорізького державного медичного університету.

Gladyshev.tifЗакінчив фармацевтичний факультет Запорізького медичного інституту (1980).

Працював: аспірант кафедри технології ліків (1985), асистент (1988), доцент (1995), професор (2002), завідувач (із 2007) кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: обґрунтування теоретичних завдань установлення методологічних принципів оптимізації досліджень зі створення м’яких лікарських форм протигрибкової й антибактеріальної дії; розроблення технології та стандартизації парафармацевтичних, косметичних препаратів та товарів побутової хімії.

Наукові здобутки: розробив та впровадив у промислове виробництво 7 ЛП, 3 ветеринарні препарати та понад 50 парафармацевтичних БАД. Є засновником при університеті (1993) Сертифікаційної випробувальної лабораторії парфумерно-косметичних товарів та товарів побутової хімії Держспоживстандарту України. Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них — 2 монографії, 4 навчальні посібники, 11 патентів. Підготував 5 кандидатів наук.

Основні праці: Разработка технологии и исследование мягких лекарственных форм противомикотического действия с мебетизолом (канд. дис.). — Пятигорск, 1988; Теоретическое и экспериментальное обоснование создания мягких лекарственных форм антимикотического действия (докт. дис.). — Пятигорск, 1997; Избранные лекции по биофармации и современным достижениям фармацевтической технологии: Пособие. В 2 т. — Запорожье, 2000 (співавт.); Аромазасоби для ароматерапії та косметології: Посібник. — Запоріжжя, 2007 (співавт.); Руководство к практическим занятиям по фармацевтической технологии: Пособие. — Омск, 2007 (співавт.); Полная энциклопедия ароматерапии: Пособие. — Симферополь, 2007 (співавт.); Современные данные по разработке, исследованиям и применению лекарственных противогрибковых препаратов // Дерматовенерол., косметол., сексопатол. — 1998. — № 1 (співавт.); Структурно-механические свойства основ-носителей, их регулирование и значение для вагинальных препаратов // Запорож. мед. журн. — 2001. — № 1–2 (співавт.); Оптимизация методологии биофармацевтических исследований при разработке технологии мягких лекарственных форм для терапии дерматомикозов // Дерматовенерол., косметол., сексопатол. — 2002. — № 1–2 (співавт.); Оптимизация методологии процесса создания парафармацевтических систем при помощи математического планирования эксперимента // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. — 2002. — № 2 (співавт.); Перспективи використання мультимедійних технологій для оптимізації підготовки провізорів з технології готових лікарських засобів // Мед. освіта. — 2002. — № 2 (співавт.); Перспективи створення м’яких лікарських форм з полігексаметиленгуанідину фосфатом для місцевого застосування // Запорізький мед. журн. — 2002. — № 4 (співавт.); Оптимизация методологии биофармацевтических исследований при разработке технологии парафармацевтических систем // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. — 2002. — № 1 (співавт.); Дипломна робота як завершальна стадія вузівської професійної підготовки фахівців // Мед. перспективи. — 2003. — № 1 (співавт.); Лікувально-профілактичні засоби на основі грени тутового шовкопряду: Метод. рекомендації. — К., 2006 (співавт.).