ФАРМАКОПЕЙНИЙ АНАЛІЗ

ФАРМАКОПЕЙНИЙ АНАЛІЗ — сукупність методів дослідження субстанцій та фармако-технологічних випробувань ЛП, наведених у ДФУ.

Результати Ф.а. дозволяють ідентифікувати ЛП, визначити його чистоту та кількісний вміст. Незважаючи на те що кожен з цих етапів, які характеризують якість, має свою конкретну мету, їх не можна розглядати ізольовано, вони взаємопов’язані та взаємно доповнюють один одного. Так, напр., Тпл, розчинність, рН середовища водного розчину та ін. є критеріями як ідентифікації, так і чистоти лікарської речовини.

ДФУ. — Х., 2001.