ФАРМАКОЛОГІЯ КЛІНІЧНА

ФАРМАКОЛOГІЯ КЛІНIЧНА — наука, що вивчає вплив ЛП на організм здорової та хворої людини (ВООЗ, 1971). Більш конкретно характеризує предмет і завдання Ф.к. її визначення як науки, що вивчає особливості ефективності та безпеки ЛП при фізіологічних і патологічних станах у пацієнтів із різними захворюваннями і дозволяє оптимізувати фармакотерапію. Ця наука тісно пов’язана з експериментальною фармакологією.

У першій половині ХХ ст. виникли передумови народження Ф.к. як нової науки, що виділилася в самостійну в 60-х роках ХХ ст. Це пов’язано з появою великої кількості нових ЛП, раціональне застосування яких потребувало додаткових знань про їх вплив на людину. Водночас підвищилися вимоги до клінічних випробувань ЛП, що запроваджуються в практику охорони здоров’я. Академік АМН СРСР Б.Є. Вотчал, який багато зробив для становлення Ф.к. як науки, визначив її сутність як фармакологічне мислення біля ліжка хворого. Дійсно, знання лікарем механізмів дії, головного і побічного ефектів, сумісності препаратів, динаміки концентрації ЛП в організмі людини дозволить йому з успіхом проводити фармакотерапію. Основні завдання Ф.к.: створення наукової основи для клінічних випробувань нових ЛП, клінічні дослідження та переоцінка значення старих препаратів, розробка методів ефективного та безпечного застосування ЛП, організація інформаційних служб та консультативна допомога різним спеціалістам, навчання студентів та лікарів. Основні розділи Ф.к.: фармакодинаміка та фармакокінетика. Крім того, Ф.к. вивчає побічні реакції, особливості дії ЛП в різних умовах (літній вік, вагітність та ін.), взаємодію препаратів при їх спільному застосуванні, вплив їжі на дію ЛП тощо. Відносно новий розділ Ф.к. — клінічна фармакогенетика, предметом вивчення якої є визначення генетичних основ реакцій організму на введений ЛП.

Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. — М., 1997; Бертрам Г. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология: В 2-х т. — М.–СПб., 1998; Клиническая фармакология в практике врача / С.В. Налетов, Т.Д. Бахтеева, В.Н. Казаков и др.: В 2 т. — Севастополь, 2003.


Інші статті автора