АЦЕТИЛХОЛІН

АЦЕТИЛХОЛІН — оцтовокислий ефір холіну:

Acetilholyn.eps

А. є одним із медіаторів периферичної та ЦНС. Мол. м. 163,2. Утворюється в організмі шляхом ацетилювання холіну за участю ферменту холінацетилтрансферази в ендоплазматичному ретикулумі холінергічних нейронів. Синтезований А. утворює комплекси зі специфічними білками, які запобігають його розщепленню ацетилхолінестеразою, і в комплексі з ними надходить у синапси і накопичується у вигляді синаптичних бульбашок. Виділення А. з комплексів здійснюється у момент збудження під дією іонів калію, які забезпечують дисоціацію комплексів. Вільний А. проникає у синаптичну щілину і взаємодіє з холінорецепторами постсинаптичної мембрани, що зумовлює виникнення нервового імпульсу. Після виконання ролі медіатора нервових збуджень А. швидко руйнується при дії ферменту ацетилхолінестерази. Утворений при розщепленні холін використовують для ресинтезу медіатора. Цей процес має досить важливе значення, оскільки накопичення А. негативно впливає на обмін речовин в організмі, спричинює сповільнення ЧСС, звуження альвеол бронхів та розширення артеріол, призводить до отруєння організму.

Біологічний словник / За ред. К.М. Ситника, В.О. Топачевського. — К., 1986; Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993; Химическая энциклопедия. В 5 т. — М., 1988. — Т. 1.


Інші статті автора