АЦЕТИЛТРИЕТИЛЦИТРАТ

АЦЕТИЛТРИЕТИЛЦИТРАТ, Acetyltrietyl citrate (USPNF), 1,2,3-Propanetricarboxylic, 2-acetyloxy, triethylester (CAS № 77–88–4).

С14Н22О8                                     Мол. м. 318,3

Acetyltrietyl citrate.ai

Отримують шляхом етерифікації лимонної (цитринової) кислоти з етанолом та подальшим ацетилюванням оцтовим ангідридом. Отриманий продукт стійкий, нетоксичний і неподразливий (у високих дозах може завдати шкоди). Несумісний із сильними лугами та окисниками.

А. — прозора, практично безбарвна олійна рідина, без запаху, яка має такі числові показники: кислотне число — 0,02, Tкип 294 °С (з розкладанням), Tсамозайм 188 °С, Tзаст 43 °С, в’язкість (динамічна) — 54 мРа ⋅ с (при 25°С). Розчиняється у воді (1:140), змішується з ацетоном, етанолом, пропан-2-олом.

А. використовується як пластифікатор у полімерних покриттях, які наносяться на капсули, таблетки, гранули; для покращання смаку (коригент), забезпечення вивільнення діючих речовин, а також у розчинних у кишечнику ліках та фармацевтичних системах з доставкою і контрольованою дифузією АФІ.

Подібні до А. властивості мають також ацетилтрибутилцитрат, трибутилцитрат та триетилцитрат.

 Jensen J.L., Appel L.E., Clair J.H., Zentner G.M. Variables thar affect the mechanism of drug release from osmotic pumps coated with acrylate/methacrylate copolymer latexes // J. Pharm. Sci. — 1995. — № 84; Siepmann J., Lecomte F., Bodmeier R. Diffusion-controlled drug delivery systems: calculation of the required composition to achieve desired release profiles // J. Control. Release. — 1999. — № 60.


Інші статті автора