АЦЕТИЛКОЕНЗИМ А

АЦЕТИЛКОЕНЗИМ А (ацетил-КоА) — «активний ацетат», продукт конденсації коензиму А з оцтовою кислотою.

Acetilkoenzim_A.eps

А. бере участь у реакціях перенесення, оксидоредукції, ізомеризації, конденсації та розщеплення ацильних груп і є найголовнішим продуктом проміжного обміну вуглеводів, ліпідів, білків та вихідною речовиною для біосинтезу багатьох сполук; А. — макроергічна сполука: містить багатий на енергію хімічний зв’язок між оцтовою кислотою та коензимом, є важливим субстратом циклу Кребса, під час якого відбувається його окиснення до кінцевих продуктів із виділенням енергії.

 Біологічний словник / За ред. К.М. Ситника, В.О. Топачевського. — К., 1986; Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993.


Інші статті автора