АУТСОРСИНГ

АУТСОРСИНГ (англ. outsourcing від outside resource ucing — використання чужих (зовнішніх) ресурсів), означає найм підприємством якого-небудь стороннього суб’єкта господарювання для виконання одного із видів своєї діяльності, який раніше виконувався ресурсами даного підприємства, або передавання допоміжних, підтримуючих чи супутніх функцій зовнішнім виконавцям (провайдер послуг), які спеціалізуються в конкретній галузі та володіють відповідними знаннями, досвідом, технічним оснащенням та ін. Період активного впровадження моделі аутсорсингу (А.) у світі припав на 90-і рр. ХХ ст., коли широке визнання знайшла ідея дроблення функцій на основні і другорядні та передавання останніх спеціалісту в цій галузі. Виділяють А. бізнес-процесів та виробничий або виробничо-господарський А. У світовій практиці багато компаній передають в А. частину своїх функцій щодо підбору персоналу, представлення юридичних інтересів, організації інфраструктури офісу, просування товарів, включаючи ліки, корпоративне харчування співробітників, обробку та доставку кореспонденції, експлуатацію об’єктів нерухомості, послуги з клірингу, логістичний А. та ін. Значний розвиток одержав А. інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг). В А. віддається або частина бізнесу, що не належить до основної діяльності організації, або одна із функцій, яка не є ноу-хау компанії. На ринку використовується власне А., аутстафінг (виконання компанією-аутстафером низки функцій із закріпленням управління роботою представників за підприємством-замовником) та лізинг персоналу (оренда з подальшим включенням представників у штат виробника). Використання А. пов’язано з високим ступенем ризику для підприємства виробника та плинністю кадрів медичних представників. Виділяють два види А.: А. повного циклу або всього спектру послуг (напр. весь комплекс маркетингу з просування товару) та А. трудових ресурсів (напр. надання послуг мережею власних медичних (фармацевтичних) представників). Останній вид А. набув найбільшого розповсюдження у фармації при просуванні медичної продукції (rent-a-rep або оренда репів). В Україні найбільш розповсюдженими є А. медичних (фармацевтичних) працівників (field force) двох напрямків: програма інформування спеціалістів («detailing» або деталізація) та напрямок збільшення обсягів продажів продукції. Перший напрямок базується на відповідальності за якість візиту представників та надання інформації, більшому залученні конкретної цільової аудиторії («share of voice»). Такий підхід більшою мірою використовується закордонними операторами фармацевтичного ринку. Сутність другого напрямку в А. полягає у відповідальності представників за виконання планових продажів, що дає змогу виробнику ліків вивільнити кошти на розвиток виробництва за рахунок економії матеріально-технічного та інформаційного забезпечення. В цілому А. став одним із основних інструментів підвищення конкурентоспроможності компаній, який консолідує всі ключові функції управління, що дозволяє значно оптимізувати витрати виробничих підприємств на просування власної продукції. У вітчизняній практиці процес надання послуг А. регламентується тими нормами Цивільного кодексу (ЦК) України, яким відповідає фактичний зміст взаємовідносин між замовником та виконавцем (організація-аутсорсер).

Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, перспективи розвитку: Монографія. — К., 2004; Хейвуд Дж. Б. Аутсорсинг: В поисках конкурентных преимуществ. — М., 2004; ЦК України.


Інші статті автора