ФАРМАКОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ФАРМАКОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ — метод експериментальної фармакології (див. Експериментальна фармакологія), який з використанням фармакологічних (біологічно активних) засобів відтворює патологічний процес або його ланку в організмі експериментальних тварин або інших тест-системах, що адекватні захворюванню людини. Сьогодні Ф.м. використовується на етапах фармакологічного скринінгу з метою пошуку потенційних ЛП, доклінічного дослідження нових та генеричних ЛП. Застосування Ф.м. дозволяє визначити специфічні фармакологічні ефекти, механізми фармакологічної та токсичної дії ЛП (потенційного, нового або генеричного). Напр., для визначення потенційних ЛП-анальгетиків використовується класична скринінгова модель периферичного болю «оцтовокислі корчі», в основі якої лежить хімічне больове подразнення. Внутрішньочеревинне введення тваринам розчину оцтової кислоти викликає загальну активацію ноцицептивної системи та місцеве вивільнення медіаторів болю брадикініну, гістаміну, серотоніну, простагландинів і лейкотрієнів, що призводить до розвитку мимовільних скорочень черевних м’язів живота — корчів, які супроводжуються витягуванням задніх кінцівок і вигинанням спини. Якщо попереднє введення групі тварин речовини, що вивчається, сприяє зменшенню кількості корчів порівняно з контрольною групою на 50% і більше, можна вважати цю речовину перспективною для поглибленого вивчення з метою пошуку та створення нового анальгетика.

Доклінічні дослідження лікарських засобів / За ред. член-кор. АМН України О.В. Стефанова. — К., 2001; Сернов Л.Н., Гацура В.В. Элементы экспериментальной фармакологии. — М., 2000; Лекарственные средства: биоскрининг / Под ред. член-корр. АМН Украины А.В. Стефанова. — К., 1998.


Інші статті автора