АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ — проведення незалежними аудиторами та фірмами перевірок публічної фінансової звітності, обліку господарських операцій та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання і надання їм аудиторських послуг. Суб’єктами аудиту можуть бути аудиторські фірми і приватні аудитори. Аудитор — особа, яка перевіряє стан фінансово-господарської діяльності суб’єктів ринкової економіки. Аудитор отримує спеціальний дозвіл (повноваження) від державних органів, які стежать за діяльністю відповідних суб’єктів господарювання. Сертифікацію аудиторів здійснює Аудиторська палата України. Затвердження норм і стандартів аудиту — виключне право Аудиторської палати України. Проведення аудиту обов’язкове для підприємств, установ та організацій. Аудитор складає програму аудиту в письмовій формі, до якої входять: аудиторська оцінка організації та стану бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та якості фінансової звітності суб’єкта аудиторської перевірки; аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності; консультативні послуги і рекомендації щодо виправлення виявлених недоліків; звіт аудитора. На практиці аудитор (аудиторська фірма) самостійно визначає вимоги до змісту і форми програми аудиту з урахуванням основних принципів міжнародних і національних стандартів з аудиту. Аптечні заклади і значна частина ФП належать до суб’єктів малого і середнього підприємництва. Тому особливість аудиту у фармації стосується критеріїв визначення суб’єктів малого і середнього бізнесу, які уточнюються аудитором під час співпраці з аптечним закладом чи ФП. Складною також є оцінка ефективності управлінського нагляду над щоденними операціями в аптечних закладах (внутрішній контроль), до яких належать в основному операції з товарними запасами. Особливістю внутрішнього контролю аптечних закладів є його середовище, для якого характерні обмежений розподіл обов’язків у зв’язку з невеликою кількістю працівників і вирішення основних питань діяльності підприємства власником або керівником. Спрощена система організації документообігу і обліку аптечних закладів і ФП середнього і малого бізнесу досить часто обмежує обсяги аудиту, що впливає на вид аудиторського висновку щодо фінансової звітності цих підприємств. До особливостей аудиту ФП належить також перевірка інноваційно-інвестиційної діяльності. За підсумком контролю фінансово-господарської діяльності підприємства аудитор повинен документально оформити інформацію, яка підтверджує аудиторські висновки і відповідність проведення аудиту національним нормативам аудиту.

Аудит. — К., 2000; Бухгатерський облік і аудит в аптеках / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир, 2002; Економічна енциклопедія. У 3 т. — К., 2000.


Інші статті автора