АСОЦІАЦІЯ ФАРМАКОЛОГІВ УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ ФАРМАКОЛОГІВ УКРАЇНИ — незалежна, самоврядна, добровільна, професійно-громадська організація спеціалістів системи охорони здоров’я, яка об’єднує трудові колективи медичних закладів, підприємств та установ, зайнятих науково-дослідною, педагогічною і практичною діяльністю за спеціальністю «Фармакологія», заснована А.В. Стефановим у 2000 р. Асоціація об’єднує обласні та міські відділення товариств фармакологів і репрезентує українську фармакологічну науку в державних владних структурах, наукових і освітніх закладах, науково-громадських організаціях України і за кордоном. Основною метою діяльності асоціації є об’єднання зусиль її членів для створення оптимальних умов всебічного розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу й соціально-правового захисту фармакологів та суміжних спеціалістів при вирішенні фундаментальних і прикладних проблем фармакології.

Асоціація ставить перед собою такі завдання, як сприяння координації наукових досліджень, підготовку кадрів, а також зосередження наукових досліджень у науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах, підвищення престижу фармакологічної науки в Україні шляхом наукових конгресів, з’їздів, конференцій, симпозіумів, шкіл-семінарів на національному та міжнародному рівнях та ін.

Асоціація та її регіональні відділення є юридичними особами. Вищим керівним органом асоціації є з’їзд делегатів від регіональних відділень, на якому обирають президента, який представляє асоціацію в державних органах управління та громадських організаціях. Робочі питання вирішуються на раді та у виконавчому комітеті.

Статут Асоціації фармакологів України.


Інші статті автора