АСОЦІАЦІЯ

АСОЦІАЦІЯ (лат. associare — поєднувати) — найпростіша форма договірного об’єднання підприємств (фірм, компаній, організацій) з метою постійної координації господарської чи іншої діяльності при збереженні самостійності й незалежності членів, які входять до цього об’єднання. У фармацевтичній галузі України нині створені й активно функціонують такі А., як Всеукраїнська аптечна А., Фармацевтична А. України, А. фармацевтичних виробників України, А. фармацевтичних дистриб’юторів «ФАРМУКРАЇНА», Аптечна професійна А. України, Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, А. виробників інноваційних ліків «АПРаД», Європейська Бізнес А. (Комітет з охорони здоров’я), Американська торговельна палата в Україні (Комітет з питань охорони здоров’я), низка регіональних професійно-галузевих об’єднань та ін.

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003; Бойчик І.Б., Харів М.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємств. — К., 2002.


Інші статті автора