АСОРТИМЕНТ ТОВАРІВ

АСОРТИМЕНТ ТОВАРІВ — набір різних товарів, об’єднаних за певними ознаками. Асортиментна позиція — це конкретна модель, марка чи розмір продукції, яку виробляє та реалізує підприємство. Асортиментна політика встановлює зв’язок між вимогами ринку і можливостями підприємства. У рамках асортиментної політики вирішуються питання, пов’язані з пріоритетами у структурі виробництва, кількості продукції, методах просування на ринок і засобах подолання конкуренції, та проблеми оптимізації використання ресурсів і оптимізації доходу.

В аптечній роздрібній мережі вирішуються питання закупівлі ЛП, оптимальної кількості асортиментних позицій. Характеристиками асортименту ЛП є ширина, глибина, зіставлення та стійкість. Ширина А.т. характеризується кількістю фармакотерапевтичних груп і виробів медичного призначення. Глибина А.т. відповідає кількості позицій у кожній фармакотерапевтичній групі. Зіставлення А.т. характеризується наявністю ЛП за спільністю кінцевого використання, каналів розподілу, груп споживачів та діапазону цін. Стійкість асортименту — це стабільність його ширини і глибини протягом часу.

Наявність глибокого А.т. дозволяє задовольняти потреби різних сегментів ринку, забезпечити стійке положення на ринку підприємства. Але його постійне розширення збільшує витрати на підтримку запасів і призводить до зниження доходів. Формування асортименту ЛП має соціальне значення, тому що повинно забезпечувати потреби всіх верств населення. Водночас комерціалізація фармацевтичної діяльності підвищує економічну заінтересованість суб’єктів фармацевтичного ринку. При формуванні асортименту ЛП враховують нормативно-правову базу, обов’язковий асортиментний мінімум, захворюваність і споживчу здатність населення, тенденції розвитку ринку, терапевтичну ефективність ЛП, конкурентоспроможність, попит, фармакоекономічну оцінку ЛП, доходність від їх реалізації. Для виробничих підприємств критеріями формування А.т. є також виробничі можливості, технології, забезпечення ресурсами та кваліфікованими фахівцями.

Мнушко З.Н., Діхтярьова Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора